Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

NOWE KSIĄŻKIW Księgarni Uniwersyteckiej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie kupiłem w grudniu'92 książkę: "Idee ekologii w świadomości społecznej" (pod red. Krzysztofa Łastowskiego i Marka Rafińskiego. Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Komisja Ekologiczna Rady Miejskiej Poznania. Wyd. Sorus, Daszewice, Piotrowska 31, 61-330 Poznań, tel. 170518).

Oto tytuły niektórych rozdziałów: "Antropologiczna koncepcja ekologii", "Biologia gatunku a ekologia społeczności", "O genezie świadomości ekologicznej", "Idee ekologii w świadomości społecznej", "Kształtowanie świadomości ekologicznej w edukacji szkolnej".

Książka wydana w nakładzie 1 tys. egz. kosztuje 29 500 zł, liczy 168 stron. Wydawnictqwo Sorus zachęca do współpracy. W bibliografii nie znalazłem nazwiska profesora Skolimowskiego i tytułów jego opracowań.

I dręczą mnie prostackie pytania: czy w Poznaniu wiedzą o istnieniu warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej? A w Warszawie - czy wiedzą o Komisji Ekologicznej Rady Miejskiej Poznania? Czy też każdy sobie rzepkę skrobie?

Lub szerzej: czy koszmarnie zniszczone środowisko w Polsce wytrzyma jeszcze dostojne, niespieszne, uczone dysputy, które może, kiedyś, gdzieś pociągną za sobą konkretne działania? Przecież podczas pożaru czy powodzi nikt nie myśli o naukowych dysertacjach, o stanie pożarnictwa czy historii żeglugi - tylko kto żyw, ratuje co może i jak potrafi najlepiej.

Inaczej: jak się ma stan klęski ekologicznej do konkretnych działań, jakie są podejmowane? Czy zdążymy przed katastrofą?

... Jest źle, będzie gorzej, ale idzie ku lepszemu...

Paweł Zawadzki

27.1.93


ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony