Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

KALENDARZ ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWEJ LOPMARZEC

Akcja "STOP - wypalaniu traw" na nieużytkach, łąkach itp.
Promocja SOP - działalność propagandowa dotycząca funkcjonowania Straży Ochrony Przyrody, nabór kandydatów.
do 21 - spotkanie Zarządu OM LOP.
20-26 - Światowy Tydzień Młodzieży.

KWIECIEŃ

1.4.-31.5. - Dni Lasu i Zadrzewień - akcje zalesiania na pożarzyskach.
1-7 - Tydzień Czystości Wód - hasło "Europa Czystych Wód", sprzątanie brzegów, budowa stopni wodnych.
22 - Międzynarodowy Dzień Ziemi.

MAJ

Dni Lasu i Zadrzewień c.d.
5 - Dzień Europy - tematyka do ustalenia.
IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej - SANOK`93. Spotkanie Zarządu OM.


CZERWIEC

4 - Młodzieżowy Dzień Ochrony Środowiska.
5 - Światowy Dzień Ochrony Środowiska - temat do ustalenia z UNEP do końca marca.

LIPIEC

Obozy szkoleniowe w parkach narodowych i krajobrazowych.

SIERPIEŃ

Obozy szkoleniowe c.d.
1-21 - Ekotopia`93, obóz letni EYFA, Pireneje, Francja. Spotkanie Zarządu OM, org. Biuro ZOM LOP.

WRZESIEŃ

20-26 - Tydzień Gatunków Zagrożonych Wyginięciem.

PAŹDZIERNIK

1-31 - Dni Ochrony Przyrody.
24 - Dzień ONZ.

LISTOPAD

23-26 - Międzynarodowe Targi Ekologiczne w Poznaniu, POL-EKO`93.

GRUDZIEŃ

Cały miesiąc - akcja "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę".
Cały miesiąc - akcja "Niech roś- nie las - wycince choinek NIE!"
Do 12 - spotkanie Zarządu OM.ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony