Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

ROK MIĘDZYUCZELNIANEGO LOBBY EKOLOGICZNEGO

23.3.92 w Łódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie inicjujące powstanie Międzyuczelnianego Lobby Ekologicznego (MLE). Grupa przyjaciół, głównie studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Akademii Medycznej, postanowiła udowodnić sobie i innym, że przyszłość zależy od tego, jak ją sobie zaprojektujemy i przygotujemy, że klucz do niej spoczywa w naszych rękach. Czyste i zdrowe środowisko to jeden z elementów projekcji, jaka nam przyświeca. Kolejnym jej elementem jest zdrowy, szczęśliwy i pełny człowiek. Tylko w czystym środowisku realizacja tej drugiej wizji jest w pełni możliwa. Stąd waga tego, co robimy.

Jak wskazuje doświadczenie krajów zachodnich, zdecydowana większość zmian proekologicznych, jaka się tam dokonała, zainicjowana została nie dzięki przepisom prawa czy rządowym regulacjom, ale poprzez zmianę zachowań konsumentów lub presję opinii społecznej. Często zresztą instytucjonalne/prawne regulacje też były wymuszane aktywnością społeczeństwa, dodajmy: społeczeństwa o wysokiej świadomości ekologicznej. Zatem za centralny kierunek naszej działalności obraliśmy edukację ekologiczną społeczeństwa Łodzi i okolic, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów.

"Obecna wiedza pozwala już na zbudowanie państwa, które nie degraduje środowiska. Jednak ekologia kosztuje. Nie chodzi tu tylko o pieniądze, ale o zmianę systemu wartości, przyzwyczajeń, tradycji. Dla wielu bariera ta wydaje się być nie do pokonania" - napisał w biuletynie Ośrodka Edukacji Ekologicznej prezes MLE, student ekonomii, Maciej Kozakiewicz.

Podczas szczytu w Rio Instytut Gallupa zajmujący się badaniem opinii publicznej opublikował dane, z których wynika, że świadomość ekologiczna w Polsce jest zastraszająco niska. Pomimo dość powszechnej (88% ankietowanych) wiedzy na temat złej kondycji środowiska, tylko 4% badanych deklarowało, że sprawa ochrony środowiska bardzo leży im na sercu. Ośrodek Edukacji Ekologicznej założony przez Lobby powstał właśnie w tym celu, aby zmieniać tę kompromitującą sytuację.

Zanim jednak nastąpiło otwarcie Ośrodka, nasza organizacja miała już na koncie wiele działań, mniej lub bardziej ważnych akcji. Wśród nich wymieńmy kilka: wystawy o tematyce ekologicznej, połączone z prelekcjami i projekcjami filmów, happeningi z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi i Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, aukcję psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łodzi, cykl wykładów w Łódzkim Domu Kultury, promocję "zdrowej żywności" oraz środków czystości i kosmetyków naturalnych bądź ulegających biodegradacji. Podejmowaliśmy też sporadyczne akcje informacyjne (ulotkowe): w lipcu i sierpniu w związku z problemem kurczenia się powłoki ozonowej, zaś w grudniu w związku z problemem dzikiego wyrębu drzewek choinkowych. Również w grudniu przeprowadziliśmy zbiórkę makulatury na osiedlu Retkinia.

Największym sukcesem była kilkunastodniowa wystawa, która na przełomie października i listopada (22.10.-8.11.) miała miejsce w Łódzkim Domu Kultury. Wystawa nosiła tytuł: "...I Ty możesz ocalić Ziemię" i była próbą ukazania tego, co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do minimalizacji zagrożeń i degradacji środowiska naturalnego - co każdy z nas może zrobić jako: konsument, obywatel, wyborca... Zaproszenie na wystawę skierowaliśmy szczególnie do szkół.

Przychodziło ją obejrzeć wiele zorganizowanych grup, klas, jak również samodzielni zwiedzający. Kilkadziesiąt klas ze szkół podstawowych obejrzało też film zatytułowany: "Szczególny Dzień Ziemi", który w atrakcyjny sposób zaznajamiał uczniów ze skomplikowaną problematyką ekologiczną, pokazując równocześnie, co każdy z nich może zrobić dla Ziemi już, od zaraz. W każde popołudnie w dni, w które wystawa była czynna, miały miejsce otwarte spotkania, wykłady, projekcje filmów oraz koncerty tematycznie związane z treścią ekspozycji.

Tak więc odbył się cykl spotkań "Bliżej natury", podczas którego propagowaliśmy naturalne sposoby życia, odżywiania, wychowania, rozmawialiśmy o problemach globalnych i problemach Łodzi, o perspektywach rolnictwa ekologicznego, o relacjach międzyludzkich i o wielu innych sprawach. Obecność zaproszonych specjalistów powodowała, że dyskusje nie były bezprzedmiotowe. Zainteresowanie mediów, zainteresowanie zwiedzających oraz rozmowy z nimi świadczyły, że podjęty przez nas wysiłek nie poszedł na marne.

W listopadzie'92 zainaugurował swoją działalność utworzony przez MLE Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Uroczyste otwarcie dnia 27.11. zaszczycili swoją obecnością prezydent miasta Łodzi, Grzegorz Palka oraz prorektor UŁ, prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski, zaś gościem honorowym, który uświetnił uroczystość swoim wystąpieniem, był baron Jakob von Uexkull. Baron jest założycielem i fundatorem Right Livelihood Award - nagrody nazywanej Alternatywną Nagrodą Nobla, współzałożycielem The Other Economic Summit. Jakob von Uexkull przez kilka lat zasiadał z ramienia Zielonych w Parlamencie Europejskim.

Program Ośrodka jest różnorodny - od cyklu "Ekologia życia codziennego" przez spotkania Klubu Ekologiczno-Wegetariańskiego, wykłady pracowników naukowych łódzkich uczelni, po spotkania Światowego Uniwersytetu Duchowego Brahma Kumaris i warsztaty rozwoju duchowego, prowadzone przez instruktora jogi i muzyka Lucjana Wesołowskiego. Cykl "Ekologia życia codziennego" rozpoczęliśmy od spotkań na temat zdrowia i odżywiania. Zajęcia prowadzą: Joanna Tarczyńska, absolwentka Międzynarodowego Instytutu Makrobiotycznego oraz Agnieszka Zdrzyniecka, propagatorka naturalnego rodzenia i karmienia.

Spośród pracowników administracji i naukowych, którzy dzielili się w Ośrodku swoją wiedzą, wymieńmy: dyrektora Wydziału ochrony Środowiska UW, dr. inż. Tomasza Malinowskiego, prof. dr. hab. Romualda Olaczka oraz dr. Konrada Waloszczyka. Od początku działalności Lobby współpraca z pracownikami wszystkich łódzkich uczelni układa nam się bardzo dobrze. Myślę, że przymiotnik "międzyuczelniane" w nazwie organizacji nie jest więc żadnym nadużyciem.

Współpracujemy również, utrzymując stałe kontakty, z różnymi organizacjami i ruchami społecznymi ekologicznymi w Łodzi, a także w całym kraju. Sprzyja to koordynacji zamierzeń, wzrasta siła i zasięg oddziaływania. Powoli konstruujemy też sieć kontaktów z organizacjami na całym świecie. Planowany na czas wakacji'93 międzynarodowy obóz ekologiczny, który zamierzamy zorganizować nad Zalewem Sulejowskim, mamy nadzieję, walnie przyczyni się do utrwalenia tych kontaktów.

Od czasu wystawy "...I Ty możesz ocalić Ziemię" zapoczątkowaliśmy współpracę z nauczycielami wielu szkół. Przygotowujemy obecnie cykl edukacyjny skierowany właśnie do młodzieży szkolnej. Będziemy zapraszać poszczególne klasy do Ośrodka Edukacji Ekologicznej na warsztaty, podczas których uczniowie będą mogli zapoznać się z szerokim spektrum zagadnień dotyczących naszej współczesności - ze wskazaniem na powiązania wszystkich dziedzin życia z ekologią. Program ten zaczniemy realizować w miarę kompletowania wyposażenia Ośrodka.

W kwietniu'93 planujemy kilkudniowe uroczyste obchody Dnia Ziemi i w tym samym czasie spotkanie Studenckiej Sieci Ekologicznej. (Bliższe informacje o bieżącym programie oraz planowanych działaniach można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku.)

Lobby jest organizacją społeczną, niedochodową, funkcjonuje jako stowarzyszenie. Jego członkami są studenci większości uczelni łódzkich oraz uczniowie szkół średnich. Maciej Kozakiewicz wyrażając opinię członków Lobby, w biuletynie Ośrodka Edukacji Ekologicznej napisał: "Działalność w Lobby chcemy wykorzystywać do podniesienia swojej wiedzy dotyczącej ochrony środowiska. Większość z nas pragnie mieć w przyszłości wpływ na stan środowiska jako pracownicy administracji, naukowcy, nauczyciele, politycy, przedsiębiorcy".


Janusz Reichel Katedra Filozofii Ekologicznej PŁ

Kontakt:

Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Piotrkowska 67
90-422 Łódź
tel. 0-42/32-85-90ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony