Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

ZATAPANIE ODPADÓW - C.D.Poniżej publikujemy odpowiedź MOŚZNiL na list Izy Kruszewskiej z Greenpeace Int., w którym pytała ona o propozycje zatapiania przez Polskę odpadów w Bałtyku, w myśl przygotowywanych zmian w Ustawie o Ochronie Środowiska. Pisaliśmy o tym w "Donosach" w numerze 1 i 2/93.
(pi)


Warszawa, 27.1.93

PZsd/225/93

Szanowna Pani!

W piśmie z dnia 15.1.93 wyraża Pani zaniepokojenie faktem, że ostatnia wersja projektu polskiej ustawy o odpadach dopuszcza możliwość wydawania zezwoleń na zatapianie odpadów w określonych obszarach morskich. Spieszę Panią zapewnić, że sygnalizowane obawy są bezpodstawne.

Po pierwsze, wszelkie doniesienia o uwzględnieniu w poprzedniej wersji projektu ustawy zapisów zagrażających jakoby ochronie środowiska morskiego pomijały niestety to, iż proponowane na pewnym etapie dyskusji nad projektem ustawy sformułowanie uwzględniało jednak nadrzędną konieczność respektowania wszelkich umów międzynarodowych, których Polska jest stroną. Tak więc ten przejściowo dyskutowany projekt normy prawnej zgodny był także ze wszystkimi współczesnymi wymaganiami ochrony środowiska morskiego.

Dziękuję za okazane zainteresowanie sprawą i proszę o właściwe wykorzystanie powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu Ochrony Powierzchni Ziemi
dr inż. Wojciech Jaworski


ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony