Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93


POSZUKUJĘ...

...materiałów na wystawę graffitti o tematyce ekologicznej, którą zamierzamy zrobić w maju lub czerwcu.

Diana Ros
Katowicka 19/43
44-335 Jastrzębie

* * * * *

...scenariuszy sztuk ekologicznych.

Marcin Bielecki
Wieniawskiego 2/103
87-800 Włocławek

* * * * *

W październiku z okazji następnej imprezy Art Zine Gallery chcemy wydać antologię poezji i prozy drukowanej w zinach. Antologia miałaby objąć okres do 92 roku. Bardzo liczymy na sugestie czytelników i wydawców dotyczące zawartości, dlatego też wszelkie propozycje należy nadsyłać pod adresem Jacka Katarzyńskiego, ul. Węgierska 15/24, 65-638 Zielona Góra. Aby antologia mogła być rzetelna liczymy także na wszelkie informacje dotyczące samego pisma (format, ilość nr, orientacyjne daty wydania, nakład, dane dotyczące wydawców i miejsc) oraz autorów proponowanych utworów.

Tuszę, że spotkam się ze zrozumieniem dla tej idei

Jan Sobczak


ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony