Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

"PRACOWNIA" W SŁOWACH, RYSUNKACH I NA ZDJĘCIACH

Bielsko-wapienicka, krajowa i światowa... Stacja Edukacji Ekologicznej "Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot" prowadzi, jak wiadomo, wiele konkretnych działań w celu ratowania niszczonej przez człowieka Ziemi. Na uwagę zasługują także różne wydawnictwa Stacji - wszystkie, tak jak sama organizacja - o unikalnym charakterze. Wydano m. in. "Raport - LAS", szczegółowe i wszechstronne opracowanie na temat Doliny Wapienicy, przeznaczone wyłącznie dla zainteresowanych instytucji (m. in. Wydziału Ochrony Środowiska U.M. Bielsko-Biała) oraz "Bioregion 'W'" (Wapienicy) - nr I.

Chcę również zwrócić szczególną uwagę na dwa Zeszyty Edukacji Ekologicznej, w których zamieszczono rozmowy z dwoma znaczącymi w kulturze światowej osobami, prof. Arne Naessem, norweskim filozofem, ojcem sformułowanej na początku lat 70. głębokiej ekologii oraz Australijczykiem, Johnem Seedem, najwybitniejszym obrońcą lasów tropikalnych, dla (ratowania) których powołał on do życia światowe centrum informacyjne. Obaj byli gośćmi Pracowni. Tę drugą rozmowę przeprowadził psycholog amerykański, Richard Alpert, znany w świecie działacz społeczny (głównie na rzecz biednych, ułomnych, chorych) i ekologiczny.

Poprzedzają ją wzbogacone pięknymi, barwnymi fotografiami fragmenty z zajęć głębokoekologicznych "Zgromadzenie Wszystkich Istot". Innym bezcennym dla samowychowania ekologicznego jest podręcznik pod tytułem "Edukacja ekologiczna", pierwsze tego typu opracowanie dla uczniów wszelkich szkół i dla nauczycieli, napisane z pozycji ekologii głębokiej. Taki charakter posiadają zresztą wszystkie materiały pisane oraz wizualno-dźwiękowe SEE "Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot", dla której niehierarchiczna jedność człowieka z naturą jest podstawą filozoficzną działania jej członków i sympatyków.

szel


ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony