Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

RUCHY W MOŚ (CZĘŚĆ II)

W poprzednim wydaniu ZB Piotr Rymarowicz informował, że na spotkaniu przedstawicieli ruchów ekologicznych w MOŚZNiL 9.1.93, zadecydowano o powołaniu grup roboczych do opracowywania poszczególnych problemów z różnych sfer i działów ochrony środowiska. W zamiarze ma to usprawnić pracę i zwiększyć ilość czasu na omówienie konkretnych spraw.

Do tej pory utworzono jedenaście grup tematycznych, są to w kolejności:

1. Ekonomia-samorząd-ekologia.
2. Gospodarka wodna.
3. Pomoc zagraniczna.
4. Restrukturyzacja przemysłu i prywatyzacja.
5. Jakość żywności. Rolnictwo ekologiczne.
6. Gospodarka leśna.
7. Ochrona przyrody.
8. Gospodarka komunalna (+ odpady).
9. Edukacja ekologiczna.
10. Komunikacja.
11. Środowisko-zdrowie.

Prawo uczestnictwa ma każdy - nie ustalono czy organizacja może umieścić więcej niż jedną osobę, na razie może. Zapisy do poszczególnych grup są przyjmowane w Biurze Prasowym MOŚ przez p. Teresę Orłoś, tel. 0-22/258367 ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Tam też można otrzymać aktualną listę zgłoszonych osób oraz informacje o spodziewanych spotkaniach w najbliższym czasie - do uczestników poszczególnych grup będą rozsyłane zawiadomienia; ZB będą się starały publikować terminy spotkań.

(pi)


ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony