Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

PNRWI PROSTUJE:1. Adres korespondencyjny Pracowni na rzecz Wszystkich Istot brzmi:

ul. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO 29/3, (43-300 Bielsko) a nie Modrzejewskiego (patrz ZB 2/93, str. 3) i do tego 21/3.

2. Chcę wyraźnie napisać, że nie sprzedajemy książek ani innych publikacji wydawanych przez Pracownię. Rozważając wszystkie "za i przeciw" postanowiliśmy - przynajmniej na razie - nie prowadzić żadnej działalności handlowej. Podane w ZB (2/93, str. 49) sumy traktujemy jako przybliżone (orientacyjne) wartości "cegiełek" do wiadomości członków Pracowni. Konsekwencje tej decyzji (o niehandlowaniu) są jednoznaczne - nie możemy przyjmować na konto wpłat za nasze publikacje.

Janusz Tyrlik


ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony