Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

STOPKA REDAKCYJNAZASADY PRENUMERATY

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta po danego w stopce ZB. Wpłacana kwota powinna być wielokrotnością 4000 zł (80% ceny) - sugerujemy 24000 zł za pół roku lub 48000 zł za cały. Na odwrocie środko-wego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..."

W przypadku zamówień od instytucji powyższe kwoty wzrastają dwukrotnie. Prenumerata za granicą jest 4x droższa dla indywidualnych odbiorców i 8x dla instytucji.

Jeśli zależy Wam na czasie prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas dużo dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek.

CZEKAMY NA LISTY - NIE TYLKO W SPRAWIE PRENUMERATY

UWAGA! Nadal pozostawiamy małą pulę egzemplarzy bezpłatnych, dla odbiorców, których nie stać na płacenie za ZB. Prosimy więc w takich przypadkach bez żenady informować wyraźnie redakcję. Sugerujemy też podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do ZB. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o zakup naszego pisma, można zwrócić się do władz (oświatowych, gminnych, rejonowych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Prosimy o nadsyłanie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły.

Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, "filozoficzne" i inne).

Prosimy o zaznaczanie czy tekst był wysyłany do innych redakcji.

Mile widziane będą wersje anglojęzyczne (wkrótce ukażą się kolejne GB), mile widziane będą też teksty w formacie IBM PC.

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia, oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH NIE ZWRACAMY!!!

Dokonując wpłat na nasze subkonto zaznaczajcie za co płacicie. (Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie za nie bez uzgodnienia).

Koniecznie informujcie (osobnym listem) o wpłatach - też z za znaczeniem za co!!!

Prosimy o pomoc w kolportażu ZB i GB.

Nie zajmujemy się kolportażem innych wydawnictw!!!

PAMIĘTAJCIE, ŻE NIE WSZYSTKIE TEKSTY ODZWIERCIEDLAJĄ NASZE POGLĄDY!

uwaga: następny nr zamykamy 20.3!

ZIELONE BRYGADY - PISMO EKOLOGÓW
no rights reserved

Adres:
"Zielone Brygady", Wydział Chemii UJ,
Ingardena (d. Karasia) 3/100, 30-060 Kraków,
tel. 12/336377 w. 234,
fax: 12/216460, 226306, 340515, tlx: 0322297 UJ PL,
E-mail: UCZWAWA@PLKRCY11.BITNET lub: gn: zielbryg.


Konto:
Krakowska Grupa Federacji Zielonych, skr. 6, 30-104 Kraków 45,
nr 35510-162434-132, PKO I o/Kraków.

Redakcja:
Paweł Głuszyński (pi),
Piotr Rymarowicz (pr),
Katy Wimble (kw),
Andrzej Żwawa (aż).

CENA 5000 ZŁ

Wydano przy pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony