Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
APEL O POPARCIE W KAŻDEJ POKOJOWEJ FORMIE IDEI WPROWADZENIA 
POWSZECHNEGO PRAWA O ZASIEDLENIU 

   W całej Polsce jest wiele terenów uprawnych będących 
własnością Państwa, a obecnie w żaden sposób nie wykorzystywanych. 
Udostępnienie ich tym wszystkim, którzy pragną żyć w zgodzie 
z Naturą i założyć ekologiczne gospodarstwa rolne - jest 
najlepszym sposobem przyczynienia się do: 

- stopniowego przekształcenia Polski w kraj rolniczy; 
- zatrzymania postępującej degradacji środowiska naturalnego; 
- częściowego rozwiązania tzw. problemu mieszkaniowego; 
- częściowego rozwiązania problemu olbrzymich skupisk miejskich 
i przemysłowych, jak i wzrastającego bezrobocia; 
- stworzenie szans na ułożenie życia wielu pozbawionym perspektyw 
obywatelom Polski; 
- rozkwitu w naszym kraju kultury Krasnoludów. 

   Z powyższych względów domagamy się wprowadzenia prawa, 
które każdego obywatela upoważniałoby do: 

- bezpłatnego zajęcia 1-hektarowej działki na wyznaczonych w tym 
celu, niewykorzystanych obecnie, gruntach państwowych; 
- budowy domu i pomieszczeń gospodarczych; 
- prowadzenia gospodarstwa ekologicznego lub innej działalności 
umożliwiającej utrzymanie się w koegzystencji z Naturą (osoby 
pragnące wytwarzać zdrową żywność w celach handlowych mogłyby 
ubiegać się o przyznanie większych terenów uprawnych, np. w formie 
dzierżawy). 

   Stworzenie możliwości ekologicznego osadnictwa tym wszystkim, 
którzy tego pragną - to postulat niewątpliwie słuszny, sprawiedliwy 
i realny. To pole działania dla wszystkich, którzy kochają życie 
i chcieliby coś dla życia zrobić. 

OSADNICY: 

   - Jednoczcie się i głowy do góry! 

EKOLODZY: 

   - Myślcie, jak nie dopuścić do nadużyć ze strony oszustów lub 
ludzi traktujących przyrodę rabunkowo! 

PRAWNICY: 

   - Przemyślcie wszystkie niuanse i dajcie żyć! 

DZIENNIKARZE, PISARZE, PUBLICYŚCI: 

 - Poprzyjcie i rozgłaszajcie! 

WSZYSCY, KTÓRYM SIĘ TO PODOBA: 

   - POMÓŻCIE! Wysyłajcie petycje, malujcie transparenty, 
demonstrujcie, róbcie balangi i koncerty! 

POLITYCY: 

   - Nie bądźcie uparci! Czas zająć się życiem i przyznać 
choć kawałek Ojczyzny wszystkim, którzy chcą coś dla niej zrobić. 
ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony