Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
BIBLIOTEKI EKOLOGICZNE 

     I jeszcze jedna biblioteka ekologiczna. Tym razem w Siedlcach, powołana przez 
miejscowy UW i Fundację Rozwoju Regionu Podlaskiego "Ekoland". 

     Adres: 

Biblioteka Ekologiczna 
UW w Siedlcach 
Piłsudskiego 40 
08-110 Siedlce 
tel. 279-28 
fax: 392-40 
(aż) 
* * * * * 

     Departament Nauki i Programowania prosi wydawców o przesyłanie dwóch egz. książek, 
czasopism, biuletynów itp. o tematyce związanej z odnową i kształtowaniem środowiska 
do Centrum Katalogowania Biblioteki Ekologicznej w Poznaniu (ul Kościuszki 79). 

     Na list bibliotek ekologicznych WiP-u reakcji na razie brak. 

(aż) ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony