Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
CIS PATRONEM KLUBU PROPOZYCJI 

     W Cisownicy, wsi Śląska Cieszyńskiego, powstał niedawno 
Klub Propozycji. Na inauguracyjnym spotkaniu uzgodniono m.in. 
wagę tematyki ekologicznej w przyszłej działalności tej nowej, 
nieformalnej organizacji. Zaproponowano m.in., aby każdy spośród 
właścicieli domów zasadził w swym obejściu przynajmniej jeden 
cis. Pomyślano również o rejestracji tych drzew ozdobnych. Cis 
wyrósł więc na patrona Klubu Propozycji, a wzrostem jego 
populacji zajmie się powstająca spontanicznie Grupa Miłośników 
Cisa. Na temat tego pięknego drzewa szpilkowego mówił podczas 
spotkania inż. Andrzej Klimek z nadleśnictwa Wisła. 

     Należy życzyć mieszkańcom podcieszyńskiej wsi oraz 
entuzjastom nowego Klubu, w którego pracę włączyły się miejscowe 
instytucje ze szkołą i kościołem na czele, ażeby doprowadzili do 
powstania kolejnego rezerwatu cisa - drzewa, które w Polsce 
należy, niestety, do gatunków wymierających. 

szel 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony