Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
DONOSY I DONIESIENIA 

     Dzięki Markowi Górnemu z wydawnictwa Verbum archiwalne 
numery ZB i GB są dostępne modemem pod numerem 0-32/586903 
lub w sieci X25 9332586903. 
* * * * * 

ESPERANTO DLA NGO-sów 

     Wśród tekstów podpisanych w Rio przez organizacje 
pozarządowe jest "Etyczny kompromis organizacji pozarządowych 
dla wszechświatowych postaw i zachowań" ("Etika kompromiso de 
NRO-oj por tutmondaj sinteno kaj konduto"). W nim to, w pkt. 
10 czytamy: "Trzeba przyczyniać się z zapałem do 
przezwyciężenia sztucznych przeszkód, czy to politycznych, 
czy religijnych, mając za cel tworzenie powszechnego narodu 
ludzkiego. Dlatego proponuje się, aby wszystkie organizacje 
pozarządowe upowszechniały Międzynarodowy Język Esperanto w 
celu adoptowania go jako drugiego języka dla wszystkich 
narodów." 

na podst. "Esperanto" (10/92) 

Zdzisław Dziubecki 

WYŚLĘ...

...tezy do ustawy o służbie zastępczej UD (3 s. A4) oraz 
materiały o cyrku w języku czeskim (7 s. A4) w zamian za 
znaczki (500 zł/s. A4) i zaadresowaną zwrotnie kopertę z 
naklejonymi znaczkami. 
red. ZB
* * * * * 

...ZB: 
10, 11/91; 4, 6-12/92; 1, 2/93 
oraz kuszulki, kasety i inne wydawnictwa alternatywne. 
Katalog z cenami po przesłaniu zaadresowanej zwrotnie 
koperty ze znaczkiem. 

Filip Majchrzakowski
Gospody 8b/30
80-340 Gdańsk
* * * * * 

...SKOWYT nr 1, 2, 3, 
BEEK nr 1, 2, 3, 4.
Artur Więch
Uherce 22H/3
38-623 Uherce 
ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony