Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
  GB No X 

  Dzięki zapałowi i energii Katy - nowego członka redakcji 
(patrz s. 3) - ukazał się jubileuszowy numer kwartalnika "Green 
Brigades". Liczy on 64 s. A5 i zawiera co następuje: 

* In This Issue; 

* To Our Readers Editors; 

* A Woman in Green Brigades; 

* U. S. Peace Corps Environmental Volunteers in Poland; 

* Locations Mentioned in Articles in This Issue; 

* The Hel Peninsula: Throwing Away Funds (To Say Nothing of 
Other Things) Krzysztof Skóra ("Gdański Biuletyn 
Proekologiczny" 6/92); 

* A Commentary on Krzysztof Skóra's Article Maciej 
Przewoźniak ("Gdański Biuletyn Proekologiczny" 6/92); 

* Artificial Reefs as a Tool for Recultivation and Protection 
of Pomeranian Bay (Southern Baltic) Waters Polish 
Ecological Club Szczecin; 

* Cascading From one Fallacy to  the Next ("Gazeta na Mazowszu" 
12.12.92); 

* A Sewer - and No Bones About It! Bertold Kittel (ZB 1/93); 

* Letter to Ministry for Establishment of New National Park
 Dariusz Morsztyn (ZB 1/93); 

* The Moving Movement of Małopolska (An Inquiry into the 
Problems of the Environmental Grass -Roots Movement 
ErnstJan Stroes; 

* The Scania Scandal in Kraków  Piotr Kosibowicz; 

* Scandal at the Very Top (z ulotki Pracowni na rzecz 
Wszystkich Istot); 

* Will the Black Triangle Become Green? Jadwiga Oleszkiewicz
 M.A. ("Ekopartner" 10(12)92); 

* Free Romek Gałuszka; 

* Green Federation; 

* "Green Brigades" Headline News; 

* Position Paper of the Polish Forest Society with Respect to
 the Forest Development Programme for the years 1993-97 as
 presented at the plenary session of the Main Board of the
 Society and the Chairpersons of the regional offices on June 
10, 1992 Dr. eng. Gustaw Matuszewski, prof. dr. Andrzej 
Szujecki; 

* Waste and Environmental Policy in Poland Rene Diddo; 

* Report of the "Round Table" Sub-Committee for Ecology After
 Three Years Wojciech Świątek (Okrągły Stół po trzech 
latach) 

* Polluted Atmosphere at the Green Party Convention (or the 
Charm of the Secretary General) Marek Głogoczowski (ZB, 
3/93); 

* Designed Not to Work on Some Aspects of the Total Paralysis
 of the Polish Environmental Protection System Jerzy Karcz; 

* Dont's That Do Matter Szczęsny Górski (ZB 1/93); 

* UNEP Regional Youth Focal Points Rafał Kunaszyk; 

* Our Future Tadeusz Jasieński; 

* English Language Ecological and Alternative Papers in 
Poland (cont.); 

* Position Sought Monika Doroszkiewicz; 

* Skipping Stones: A Multicultural Childrens' Quarterly; 

* Index of Articles in Previous English Editions (Issues 1 - 
9) 

* Subscribing to "Green Brigades" English Edition. 

 Kosztuje: 
- z wysyłką w kraju, do ex-demoludów i krajów Trzeciego 
Świata - 1 USD = 17 tys. zł; 
- 2 USD = 34 tys. zł dla krajowych instytucji; i 
- 4 USD dla odbiorców na Zachodzie. 

 Jako, że numer został złożony pod profesjonalnym edytorem, 
zawiera rysunki, zdjęcia i mapy, wygląda lepiej niż poprzednie, 
a i treść zachęca do lektury! 

 (aż) 
ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony