Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
HYMN DO ZIEMI 
(3000r. p.n.e.) 

     "Cokolwiek wydobędę z ciebie, Ziemio, oby szybko wyrosło 
ponownie. Oczyszczająca Ziemio, obyśmy nie uszkodzili twych 
wnętrzności ani twego serca!" 
* * * * * 

     "Il est interdit d'interdire" (zabrania się zabraniać) 
* * * * * 

     "Kult suwerenności stał się wielką religią ludzkości. 
Jej Bóg domaga się ofiar w ludziach" 
* * * * * 

     "Gdzie jest wiedza, która się zagubiła pośród 
informacji? I gdzie jest mądrość, która się zatraciła pośród 
wiedzy?" 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony