Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI EKOGICZNEJ OFERUJE: 

     Krajowe Centrum Edukacji Ekogicznej (KCEE) Narodowej 
Fundacji Ochrony Środowiska informuje, że posiada i bezpłatnie 
udostępnia wszystkim zainteresowanym dane o: 

1) osobach i instytucjach zajmujących się ochroną środowiska w 
Polsce (ok. 1400 pozycji); 

2) szkołach ogólnokształcących (podstawowych i średnich) oraz 
zawodowych o rozszerzonym profilu kształcenia ekologicznego (ok. 
350 pozycji); 

3) ruchach i organizacjach pozarządowych oraz publikacjach 
proekologicznych (ok. 60 pozycji); 

4) ważniejszych szkoleniach, konferencjach i seminariach oraz 
osobach, które w nich uczestniczyły (ok. 20 kursów); 

5) bazie dydaktycznej (i jej wyposażeniu) do wykorzystania w 
trakcie realizacji inicjatyw edukacyjnych (w fazie tworzenia). 

     Dane te znajdują się w bazie danych na mikrokomputerze typu 
IBM/PC. Wiarygodność bazy wymaga ciągłej aktualizacji informacji 
w niej zawartych. Stąd nasza prośba o nadsyłanie pod nasz adres 
posiadanych przez Państwo danych, które powinny znaleźć się w 
bazie. 

     W załączeniu przesyłamy ankiety określające dokładnie, 
jakiego rodzaju informacje zawarte są w poszczególnych zbiorach: 
co można otrzymać, i co chcielibyśmy uzyskać od Państwa. 

     Obecnie do nabycia w KCEE: 

 1. "Czerwona Księga Zwierząt" (cena 130 tys. plus koszty 
wysyłki) - zawiera aktualną dokumentację i ocenę stanu gatunków 
rzadkich i ginących. Powstała wg idei ogólnoświatowej podjętej 
przez Światową Unię Ochrony. Pozycja pozwala na poznanie stopnia 
i przyczyn zagrożenia naszej rodzimej fauny, a poświęcona jest 
głównie kręgowcom. 

 2. Komplet (10 sztuk) kaset wideo (cena 800 tys. plus koszty 
wysyłki). 

 3. W druku: "Zielony Poradnik Młodego Konsumenta", (cena ok. 50 
tys.), prosimy przesyłać zamówienia. Tłumaczenie z jęz. 
angielskiego. Jedyna pozycja tego typu skierowana do dzieci w 
wieku 10-12 lat. Stanowi elementarz ekologiczny życia w zgodzie 
z naturą. Zwraca uwagę na podstawowe zagrożenia środowiska 
naturalnego jednocześnie ucząc, jak im zapobiegać, prawidłowo 
postępując w najbliższym otoczeniu tzn. w domu, szkole, na 
podwórku czy na wycieczce. 

 4. Zestaw przezroczy wraz z komentarzem pt. "Ochrona 
Środowiska" w cenie 200 tys., prosimy przesyłać zamówienia. 
Jest to fotoreportaż z wystawy eksponowanej w MOŚZNiL w 1992r. 
Zestaw prezentuje wszystkie najważniejsze problemy ekologiczne 
naszego kraju, głównie w ujęciu statystycznym, przedstawione 
metodami graficznymi (mapy, wykresy, kartodiagramy itp.). Może 
być wykorzystywany w szkołach wszelkiego typu (zawodowe, 
ogólnokształcące, wyższe klasy szkół podstawowych), ponadto jako 
uzupełnienie zajęć na wyższych uczelniach, a także w trakcie 
prelekcji i dyskusji na tematy ochrony środowiska. 

 5. Eko-gra planszowa "Uratuj Ziemię" (37 tys.) - dla dzieci od 
lat 12. Dostarcza rozrywki i rozwija wyobraźnię. Jest kombinacją 
gry losowej i strategicznej. Dzięki zawartym w niej 100 pytaniom 
i odpowiedziom z ekologii gracze zapoznają się z podstawowymi 
problemamui ochrony środowiska. 

 6. "Jak Żyć Ekologicznie" Roswitha Duffner, wydane przez 
Fundację Biblioteka Ekologiczna Poznań (20 tys.) - tłumaczenie z 
jęz. niemieckiego. Rodzaj poradnika dla młodzieży i dorosłych. 
Zawiera szczegółowe informacje jak kształtować własne życie, aby 
utrzymać zdrowie własne i swojej rodziny, żyjąc zgodnie z 
regułami ekologii. Praktyczne wskazówki dotyczą takich dziedzin 
jak: odżywianie, gospodarstwo domowe, ogród, budownictwo, 
zdrowie, odpady, komunikacja, wypoczynek. 

 7. "Nasze Środowisko" - kolorowa, bogato ilustrowana książeczka 
przeznaczona dla najmłodszych dzieci (6-10 lat). Autorzy w 
przystępny sposób tłumaczą problemy hałasu, odpadów, 
zanieczyszczeń powietrza, konieczność oszczędzania energii 
elektrycznej i wody. Książeczka ta może służyć jako pomoc dla 
nauczyciela do pracy z grupą lub też może być wykorzystana do 
działań indywidualnych (zawiera obrazki do kolorowania, 
krzyżówkę, propozycje tematów do dyskusji itp.). 

 8. Biuletyn Instytutu na rzecz Ekorozwoju w 1/1993 - 
"Ekologiczny Okrągły Stół - po trzech latach", który poświęcony 
jest obradom Podkomisji ds. Ekologii "Okrągłego Stołu". Zawiera 
relację ze spotkania jej uczestników ze strony 
opozycyjno-solidarnościowej w dniu 26.6.92 wraz z oceną 
realizacji postulatów Podkomisji (bezpłatnie). 

 9. "Podręcznik do wykonywania badań jakości wód" przygotowany w 
oparciu o podręcznik amerykański, umożliwia prowadzenie przez 
uczniów badań stanu czystości polskich rzek. Zawiera precyzyjny 
opis badań laboratoryjnych i wyjaśnia zjawiska zachodzące w 
wodach płynących (cena 60 tys. zł). 

10. "Ekoindeks 93" zawiera niezbędne informacje dla każdego 
interesującego się, pracującego i działającego w dziedzinie 
ochrony środowiska o osobach, instytucjach i organizacjach, 
których działalność pozostaje w ścisłym związku z ekologią (cena 
pow. 100 tys. - prosimy przesyłać zamówienia). 

     Zamówienia proszę wysyłać pod adresem: 

Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej 
Dubois 9 
00-182 Warszawa 
ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony