Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
WYCHOWANIE PRZYRODNICZE 

     Wciąż jest możliwość kupienia dwóch książeczek autorstwa 
Krzysztofa Kowalczyka, znanego wśród harcerzy jako "Canis". Są 
to: 

- "Przyrodoznawstwo dla harcerzy", wydanie drugie poprawione i 
uzupełnione, A5, 40 s., 15 tys., 
- "Podręcznik ekologicznego obozowania", A5, 50 s., 15 tys. 

     Obydwie świetnie nadają się do zapoznania z tajnikami 
przyrody młodzieży zarówno szkół podstawowych, jak i średnich. 
Pierwsza z nich jest rodzajem zbiorku gawęd opowiadających w 
ciekawy sposób młodemu czytelnikowi jak się przygotować do 
wyprawy w leśne ostępy, jak się tam zachować i co może on tam 
zobaczyć. Druga zaś stanowi kompendialny poradnik dla 
wybierających się na biwak lub obóz do lasu. Opisane są tam 
wszystkie elementy obozowania (na przykładzie harcerskiego obozu) 
od strony ekologicznej wraz z wyjaśnieniami mechanizmów 
zatruwania naturalnego środowiska oraz sposobami zapobiegania lub 
ograniczania negatywnego wpływu takich "biwaków" na przyrodę. 

     Obydwie książeczki cieszą się pozytywną opinią zarówno 
młodzieży jak i dorosłych, związanych z edukacją ekologiczną. 

     Zainteresowani mogą otrzymać zamówioną ilość za zaliczeniem 
pocztowym pisząc pod adresem autora: 

Krzysztof Kowalczyk 
14-133 Stare Jabłonki 22 


ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony