Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
NIEWIDZIANE W KSIĘGARNI 

* Matka Bolka. Niezależne pismo feministyczne nr 1, zima'93, 20 s. A5 
(zamówienia ze znaczkiem za 2 tys. zł). J.Kowal, poste restante, 
60-655 Poznań 60. 

* Zepsute jabłuszko. Pismo Federacji Zielonych-Gdynia nr 1, 8 
s. A5. Federacja Zielonych- Gdynia, c/o Łukasz Dąbrowiecki, 
Kruczkowskiego 2b/7, Gdynia- Karwiny. 

* Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne styczneń'93, 8 s. A5. 
Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne, Piotrkowska 67, Łódź, tel. 
328590. 

* Terra sana. Pismo poświęcone parkom krajobrazowym nr 3. Fundacja 
Terra Sana na rzecz Parków Krajobrazowych i Narodowych, Lewicka 9/11 
m. 32, Warszawa, tel. 496168. 

* Jak uniknąć błędów popełnionych na Zachodzie. Kryteria oceny 
czystych inwestycji w Europie Środkowo-wschodniej 42 s. A4. 
Greenpeace Int., Keizersgracht 176, 1016 DW Amsterdam, Holandia. 

* Informacja 1/93 o poziomie zanieczyszczenia powietrza w 
styczniu'93, 8 s. A4. Wydział Ochrony Środowiska UW, Basztowa 22, 
Kraków lub: Ośrodek Edukacji Ekologicznej PTTK, Radziwiłłowska 
21/4, Kraków. 

* Ekologia'93. Ogólnopolski katalog firm, 88 s. A4, 50 tys. zł. 
Fundacja Ekologiczna "Silesia", Powstańców 41a, 40-950 Katowice, 
tel. 0-3/155-13-72. 

* Wiatry piekieł nr 3, 32 s. A5. Tomek Zawilski, al. WP 39e/53, 
64-920 Piła. 

* Dupa zine nr 3, 6 tys. zł + znaczek. Miecho, c/o Tomasz Jaworski, 
Katowicka 25/6, 44-335 Jastrzębie. 

* "Czarna rzepa" nr 0, 4 s. A4. Międzyklasówka Wegetariańska, Kalisz. 

* Komitet Ochrony Orłów. Biuletyn nr 5/93, 10 tys. zł + koperta A5 ze 
znaczkiem. Sekretariat KOO, Wrzosowa 13/2, 11-015 Olsztynek, 
konto: 51510-53341-132 PKO I o.Olsztyn. 

* Walory przyrodnicze i rekreacyjne doliny Wisły z punktu widzenia 
potrzeby utworzenia Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego 
(fragmentami Narodowego) 8 s. A5, gratis (koperta ze znaczkiem). Ruch 
na rzecz utworzenia Wiślańskiego Parku Narodowego, c/o Adam 
Tarłowski, Pawia 40/9, Warszawa. 

* Środowisko i rozwój nr 1/92, 72 str. Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

* Jak ocalić planetę - Vademecum dla młodzieży Debbie Silver i 
Bernadette Vallely, 30 tys. zł (w paczkach po 40 egz., 24 tys. za 
egz.). Fundacja "Ekologia i Zdrowie", Ujazdowskie 13, 00-567 
Warszawa, tel./fax: 6942153. 

* Ochronę środowiska rozpoczynamy od naszego domu 24 s. A5. 
Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Wrocław. 

* Nie ma rady na odpady? 22 s. UW Katowice, UW Opole, PKE Okręg 
Górnośląski, Akademia Niemieckiego Związkui Urzędników Państwowych. 

* Wiadomości OM LOP 1-2(5) styczeń-luty'93, 6 s. A4. OM LOP, Reja 
3/5, Warszawa 54. 

* Pamiętnik 42 s. A5. Jacek Kaczmarek, Gen. Andersa 5/35, 
76-200 Słupsk. 

* Mózgojad, 44 s. A5. Mózgojad, skr. 65, 76-200 Słupsk 1. 

* Aktualne przepisy w ochronie środowiska (nowe wydanie poradnika), 
150 str., 210 tys. zł za pobranie pocztowym (przy większych 
zamównieniach zniżki). Stan przepisów na dzień 15.2.93, 
przewidywane wydanie 1 - 3 suplementów rocznie. Agencja Ochrony 
Środowiska w Gdańsku, oddział w Koszalinie, Dworcowa 10, 
75-201 Koszalin, tel. 0-94/26653. 

* Środowiskowe zagrożenia człowieka polichlorowanymiu bifenylami w 
Polsce nr 1, 10 s. A5, 5 tys. zł. Fundacja "Ekologia i Zdrowie", Al. 
Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa, tel./fax: 694-21-53. 

* Las według ekologa zeszyt nr 4, 83 s. A5. SEE PNRWI. 

* Ostatni dzwonek. Biuletyn Rowerzystów miejskich, Poznań, 
23.2.93 nr 1, 4 s. A4. Grzegorz Kmita, sp 20, 61-660 Poznań 31. 
* Akcja bezpośrednia nr 1, 1 kwartał'93, cena: dowolny banknot. Pismo 
Wolnych Związków Zawodowych, c/o PPS, Krakowskie Przedmieście 8, 
Warszawa. 


ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony