Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
POSZUKUJĘ 

   ... osoby, która pisała w sprawie tai chi, Atmana, Tawacinu i 
in. i nie podała adresu zwrotnego! 
red. 
* * * * * 

   ... człowieka z Gdańska, którego adres zgubiłem. 

Tymoteusz Kowalkowski 
Koloid Art 
skr. 1498 
45-716 Opole 7 
fax: 32447 
* * * * * 

   ... adresów osób z Głogowa, Lubina, Obornik Śląskich, Ścinawy, 
Wińska, Żmigrodu i okolic w celu podjęcia wspólnych działań 
ekologicznych. 

Tomasz Lechki Uskórz Mały 6b 
skr. 17 E 
56-100 Wołów 
tel. 595 
* * * * * 

   ... ZB 1, 2, 3, 4, 5, 6/89; 1/90, 6/90, 7/90, 10/90; 3/91. 

Artur Więch 
Uherce 22H/3 
38-623 Uherce 
* * * * * 

   ...sprzymierzeńców bezinteresownie przyjaznych, bez względu na 
wiek i wyznanie, tych, którzy szukają ciszy i oddalenia, kochają 
przyrodę (nie spektakle ekologiczne) i zapraszam do współdziałania 
przy tworzeniu OSTOI PRZYRODY. 

   Potrzebna też pomoc: 

- w opracowaniu fizjografii terenu, szczególnie spisu zbiorowisk i 
gatunków, flora, fauna; 
- w pracach porządkowych w lesie, na łąkach, w ogrodzie. 

   Co w zamian: 

- RADOŚĆ bycia z przyrodą; 
- możliwość ekologicznych upraw, monitoring; 
- założenie pasieki; 
- hodowla konika (polskiego, hucułka); 
- weekendy pod namiotem; 
- pożytki, jagody, grzyby, sad; 
- duża ilość (do wzięcia) sadzonek: dąb szypułkowy, olcha, osika, 
lipa, lipa, piękne brzozy. 

  tel. 0-12/21-17-80 
ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony