Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
OCHRONA ŚRODOWISKA MOŻE STWORZYĆ NOWE MIEJSCA PRACY 

   Z badań Worldwatch Institute wynika, że w sytuacji, gdy 
rządy zniosą subwencje obniżające koszty energii i kapitału 
inwestycyjnego, ochrona środowiska może stwarzać więcej miejsc 
pracy, niż eliminować. "Zniesienie tych subwencji obniżyłoby 
względny koszt pracy, co z kolei przyspieszyłoby proces 
tworzenia się nowych miejsc pracy w takich dziedzinach jak 
drobnoobszarowe rolnictwo, rozwój energetyki słonecznej, 
przetwarzanie zużytych towarów i odpadów przemysłowych" - 
powiedział Michael Renner, reprezentujący najpoważniejszą 
organizację ekologiczną w Waszyngtonie na konferencji 
poświęconej nowym trendom w ochronie środowiska. "Niektóre 
subwencje znacznie obniżają cenę węgla w Zachodniej i Wschodniej 
Europie - stwierdził Renner - podczas gdy te fundusze, powodując 
szybki spadek ceny wyrobów, są czynnikiem popierającym przemysł 
zastępujący ludzi maszynami." 

   Rządy musiałyby także sponsorować programy szkoleniowe dla 
pracowników, umożliwiające im zdobycie umiejętności, potrzebnych 
do prowadzenia bardziej pracochłonnej produkcji przemysłowej, 
która jest czystsza ekologicznie. 

   Renner, podobnie jak wielu innych ekologów i urzędników 
państwowych na całym świecie, chce aby przyszły rozwój 
ekonomiczny w krajach rozwijających się i uprzemysłowionych, 
skoncentrował się na tym, co nazywamy ekorozwojem. Ten kierunek 
popiera rozwój wykorzystujący te naturalne zasoby, które nie 
zanieczyszczają środowiska i są niewyczerpywalne, jak np. 
wykorzystywanie energii słońca do wytwarzania elektryczności, 
która zasilałaby przemysł i motoryzację. 

   "Jeżeli globalna ekonomia ma być uchroniona przed 
narastającym chaosem, spowodowanym ekologiczną degradacją, to 
bezwzględnie musi ulec przekształceniu się, w wielu wypadkach 
radykalnemu, w kierunku ściślejszego związku z najważniejszymi, 
naturalnymi zasobami, traktowanymi także perspektywicznie jako 
główne źródło zaopatrzenia" - stwierdził M. Renner w raporcie 
pt. "Miejsca pracy w zrównoważonej ekonomii." (lub w ekorozwoju)
 
   Ograniczenie emisji zanieczyszczeń jest dziś 
najważniejszym, światowym przedsięwzięciem, powiedział Renner. 
Dziesięć największych ekonomicznie rynków wydało w 1989r. więcej 
niż 170 miliardów $ na eliminację zanieczyszczeń, co stworzyło 
około pięciu milionów stanowisk pracy. 

   Ale ekorozwój musi pójść dalej niż ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń i badanie rezultatów tych działań. Metody 
produkcyjne mogą zostać w taki sposób zmienione, aby na 
pierwszym miejscu uniknąć wytwarzania zanieczyszczeń i poprawić 
wydajność energetyczną. 

   "Następuje duży postęp w zwiększeniu wydajności 
energetycznej - stwierdził Renner - ale można zrobić znacznie 
więcej - np. przez szersze wykorzystywanie energii słońca, 
wiatru, lub naturalnego gazu, który jako opał jest równie 
niewydajny, jak węgiel." 

   "Na szczęście wiele gałęzi przemysłu, potrzebnych w świecie 
ekonomii zgodnej z wymogami ekorozwoju, należy do bardziej 
pracochłonnych i zatrudnia większą ilość osób w przeliczeniu na 
dolara produkcji, niż dzisiejsze przemysły surowcowe" - 
powiedział M. Renner. 

wg. ASN 26 (January 1992) str. 61 

- tłum. Ariadna Romeyko-Hurko. 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony