Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
PRZEGLĄD PRASY 

EKOTERRORYŚCI 

     Tak zatytułowano artykuł w "Echu Krakowa" z 4.3.93. Mówi on 
on tajemniczej grupie z Holandii, która niszczy w laboratoriach i 
na plantacjach uszlachetnione odmiany zbóż. Zapobiegają w ten 
sposób opatentowaniu zmutowanych gatunków, które jako 
uszlachetnione wyparły by tradycyjne. Protestują też w ten sposób 
przeciw integencji w naturę poprzez inżynienię genetyczną. 
* * * * * 

     W spotkaniach z 18-24.2.93 ciekawy, choć bardzo nierówny, 
wywiad z Lemem pt. "Nie jestem prorokiem zagłady". Z jednej strony 
mówi o krótkowzroczności ludzkości niszczącej planetę, z drugiej 
zaś wygłasza takie zdanie: "Dzielna młodzież, która urządza 
blokady Czorsztyna, po prostu nie wie co czyni, bo jest bardzo 
przyjemnie mieć ładny krajobraz, ale on nas nie wyżywi ani nie da 
nam pić." 

     Poza tym na przeludnienie zdaje się mieć jeden sposób: 
rozpylanie nad Trzecim Światem środków antykoncepcyjnych. Martwi 
się jednak, że nie jest to na razie możliwe ani ze względów 
politycznych ani technicznych. 

(aż) ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony