Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
Warszawa, 11.3.93 

Szanowni Państwo,  

W związku z projektem utworzenia Euroregionu 
Karpackiego (Polska, Węgry, Słowacja, Ukraina), który powstał w 
polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, i który uzyskał 
wsparcie od Instytutu Studiów Wschód-Zachód w USA obawiamy się, 
że rozwijanie niektórych dziedzin - szczególnie turystyki i 
infrastruktury komunikacyjnej, deklarowane przez strony 
Porozumienia, może zagrażać przyrodzie Karpat Wschodnich, a 
szczególnie Bieszczad. 

     Chcielibyśmy nawiązać z Wami współpracę, której celami 
byłyby: 

* zbieranie informacji nt. planowanych inwestycji w tym regionie, 
* podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony Bieszczad i 
Beskidów, 
* organizowanie wspólnych akcji i rozwijanie współpracy z grupami 
w sąsiednich państwach. 

     Zależy nam także na zebraniu informacji i materiałów 
dotyczących Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która powstała w 
Ustrzykach Dolnych, na temat której ukazała się krótka wzmianka w 
Życiu Warszawy, lecz nie podano w niej adresu Agencji. 

     Liczymy na Waszą współpracę i na to, że wspólnie uda nam się 
zapobiec dewastacji Karpat Wschodnich. 

Za "Grupę Karpacką" SIE 

Krzysztof Stańczuk 
Społeczny Komitet Ekologiczny 
Szara 14/34 
00-420 Warszawa 
tel/fax 0-22/29-64-33 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony