Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
RATUJMY NASZĄ PLANETĘ 

     Pod tym tytułem telewizja wyświetla w programie 2 znakomity 
serial ekologiczny z udziałem znanej aktorki Meryl Streep. 
Proponuję przyznanie nagrody (choćby tylko honorowej) dla 
pracownika TV odpowiedzialnego za sprowadzenie tego serialu. 

     Drugą nagrodę przyznałbym pracownikowi TV, który wpadłby na 
inny pomysł: nagrałby cały serial na kasety wideo, powielił 
(jeśli oczywiście pozwalają na to prawa autorskie) i sprzedawał 
te kasety za zaliczeniem pocztowym. W rozpowszechnianiu kaset 
mogliby pomóc ekolodzy. Żadnych wydatków (kasety można 
sprzedawać po cenie wyrównującej wydatki), a korzyści ogromne. 
Kasety mogłyby trafić do szkół, do urzędników odpowiedzialnych 
za sprawy środowiska, do przemysłowców-trucicieli (podsunięcie 
im konstruktywnych wzorców do naśladowania jest krokiem do 
przodu). 

     Serial jest znakomity w sposób jasny i czytelny omawia 
problemy zaliczane do ekologicznych, pokazuje różnorodność 
rozwiązań w różnych krajach. Udział znanej i lubianej aktorki 
zwiększa widownię. 

     Jeśli w naszym stosunku do przyrody, w naszym myśleniu o 
relacjach człowiek-natura ma zajść jakiś przełom, to serial 
"Ratujmy naszą planetę" powinno obejrzeć jak najwięcej osób. Kto 
mieszka w Warszawie może zadzwonić pod numer telefonu 43-33-21 - 
dział łączności TV z widzami - i poprosić o powtórzenie serialu 
bądź wygłosić swoje zdanie o nim. Wiele takich uwag może 
wesprzeć owego mądrego pracownika TV, który serial zakupił dla 
polskiej TV. Pomóżmy mu! 

Paweł Zawadzki 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony