Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
      WIDZIANE W KSIĘGARNI

* Czy lasy muszą zginąć? Andrzej 
  Szujecki, Wiedza Powszechna, 
  Warszawa 1992. 

* Literatura na świecie 7/92 
  (252) - w całości poświęcona 
  ekologii!!! - 15 tys. zł, 296 
  s. "Literatura na świecie", 
  Zgody 9/42, 00-018 Warszawa. 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony