Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
ZAPOWIEDZI IMPREZ EKOLOGICZNYCH 


KURS: ŚRODOWISKO MORZA BAŁTYCKIEGO

 Semestr wiosenny, Uniwersytet Jagielloński.
 15 godz. konwersatorium zakończone kolokwium po którym 
otrzymuje się dyplom The Baltic University w Uppsali. Zajęcia w 
każdą środę 11.15-12.00 w Instytucie Geografii UJ, Grodzka 64. 
Treść kursu, to m.in. ekologiczne problemy Bałtyku, przyczyny i 
skutki eutrofizacji, zanieczyszczenie substancjami toksycznymi 
i pierwiastkami radioaktywnymi, pustynie denne, udział Polski w 
zanieczyszczaniu Bałtyku, strategia ochrony prawnej Bałtyku.

 Prowadzący: 

dr Joanna Pociask-Karteczka 
tel. 227111 w. 231 

SEMINARIUM NT. ENERGII ODNAWIALNEJ

 Kwiecień, Budapeszt (?).
 Informacje, zgłoszenia: 

Greenway Energy Group 
Frankel l. u. 102-104 
Budapest 
1023 Hungary 
tel./fax: 361 136 33 70 

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 Temat: Świat moich marzeń, termin składania prac: 15.4. 

Dyscypliny: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, płaskorzeźba, 
tkanina, rękodzieło artystyczne. 

Prace należy nadsyłać na adres: 

Wojewódzki Dom Kultury 
Partyzantów 13 
22-400 Zamość 
tel. 32-87, 20-21, 20-22
 Informacji udziela: 

Fundacja "Zdrowie Publiczne" 
Wilcza 50/52 
Warszawa 
tel. 6230672 

MIĘDZYNARODOWE TARGI EKOLOGICZNE "INTERECO'93"
 21-24.4, Katowice.
 Zgłoszenia: 

Ośrodek Postępu Technicznego 
Zakład Informacji Techniczno -Handlowej 
Bytkowska 1b 
40-955 Katowice 
tel. 0-32/596061...7 w. 224 
tel. 0-3/1540536 
tlx: 0312458 opt pl 
fax: 588919 

SZKOLENIE DLA NGO'S
 25-29.4.
 Tematyka: praktyczna wiedza o sposobach organizowania i 
zarządzania organizacjami niedochodowymi. Prowadzić będą 
specjaliści z Johns Hopkins University. Wpisowe 150 tys. zł.
 Zgłoszenia: 

Fundacja Stefana Batorego 
Flory 9 
00-586 Warszawa 
fax: 493561 

NOWOCZESNE METODY BADAWCZE W CHEMII I BIOCHEMII ORAZ OCHRONA 
ŚRODOWISKA
 29.4.-4.5., Karpacz.
 W programie m.in. "Hydrometalurgia a ochrona środowiska" 
- prof. dr hab. T. Mikulski.
 Informacje: 
prof. T.Lis 
Instytut Chemii UWr 
Joliot-Curie 14 
50-383 Wrocław 
tel. 0-71/229281 
fax: 0-71/222348 
E-mail: kolchem@plwruw11.bitnet 

dr hab. inż. A.Sokalski 
Instytut Chemii Organicznej 
i Fizycznej PWr (I-4) 
Wybrzeże Wyspiańskiego 27 
50-370 Wrocław 
tel. 0-71/202894 
E-mail: sok0028@plwrtu11.bitnet 

MIĘDZYNARODOWE TARGI EKOLOGICZNE "EKO-ŚLĄSK'93"
 5-8.5, Opole, Okrąglak przy ul. Oleskiej.
 Informacje: 

Fundacja Gospodarcza NSZZ"S" 
Oddział Regionalny w Opolu 
ul. Ks. Damrota 4 
Opole 
tel. 383-83 
fax: 35548 
tlx: 733781 

WIOSENNY OBÓZ EKOLOGICZNY W GÓRACH IZERSKICH
 17-23.5.
 W programie: sadzenie lasu 8 godz. dziennie, popołudniowe 
rozmowy na ciekawe tematy (ekologia, wegetarianizm).
 Po szczegółowe informacje wyślij zaadresowaną do siebie 
pocztówkę na adres: 

Mondverdaj 
c/o Mirek Kowalewski 
Przyszłości 31/3 
70-893 Szczecin 

JELENIOGÓRSKIE SPOTKANIE EKOLOGICZNE
 22-26.5.
 W programie: prof. Skolimowski, medytacje w górach, 
sadzenie drzew, edukacja ekologiczna, spotkanie ośrodków 
zajmujących się edukacją ekologiczną, warsztaty poświęcone 
różnym formom edukacji ekologicznej, teatry i filmy ekologiczne. 
Organizatorzy zapewniają noclegi w Domu Wczasowym "Łucznik" w 
Przesiece i transport do miejsc imprez, wyżywienie we własnym 
zakresie. Możliwość obniżenia kosztów w przypadku przybycia z 
namiotem.
 Kontakt: 

Alina Obidniak 
Fundacja Kultury Ekologicznej 
1 maja 60 
58-500 Jelenia Góra lub: 

Robert Nowak 
AKE Oikos 
Nowowiejska 3 
Jelenia Góra 
tel. 260-51 w. 258 (do 15.00) 
tel. 255-03 (po 15.00) 

ZASTOSOWANIE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO
 6-9.10, Warszawa.
 Organizator: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu.
 Zgłoszenia: 

Prof. Andrzej Richling 
Wydział Geografii 
i Studiów Regionalnych UW 
"Ekologia Krajobrazu" 
Krakowskie Przedmieście 30 
00-927 Warszawa 
tel. 200381 w. 633, 644 
fax: 261965 
tlx: 825439 uw pl 
E-mail: gzk01 at plearn.bitnet 

KRAJOWA KONFERENCJA N.T. DOMU PROMUJĄCEGO ZDROWIE
 23-24.9 Warszawa. 
Informacje, zgłoszenia: 

Centrum Organizacji i Ekonomiki 
Ochrony Zdrowia 
Długa 38/40 
00-238 Warszawa 
tel. 6353620, 314281 w. 306 
fax: 314712 

STUDIUM PODYPLOMOWE: "KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W 
MIEŚCIE" 
Informacje: 
dr inż. Przemysław Wolski 
Oddział Architektury Krajobrazu SGGW 
Nowoursynowska 166 
02-766 Warszawa 
ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony