Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Inny odcień zieleni (4)

ANARCHOTRYBALIZM

Ekologiczna alternatywa wobec anarchokapitalizmu i anarchokomunizmu

CEL: Autonomiczne, samowystarczalne wnioski, technologicznie cofnięte w rozwoju, bez głodu, przemysłu, skażeń i bomb.

PRZYCZYNA NęDZY: Religie stwarzają władców, którzy tworzą podatki, które rodzą ubóstwo. Pierwotne społeczeństwa, wolne, obfitujące w żywność i opał, nazywane są "prymitywnymi". Handel i przemysł nie tworzą bogactwa; one jedynie przenoszą je - powodując nędzę - z peryferii do centrum. Oto przyczyna, dlaczego Trzeci świat głoduje! Specjalizacja czyni pracę cięższą i rodzi nędzę. Podział pracy czyni bogatych bogatszymi, a biednych biedniejszymi (...). Chłopi posłuszni prawu Najmniejszego Wysiłku nie produkują nadwyżki dobrowolnie (...) więc wsie nie nakarmią miast.

Więzy krwi zapewniają pokój i łagodzą różnice majątkowe. Ucisk kobiet nie jest spowodowany przez hierarchią, pornografią, wychowanie czy seksistowski język, ale przez religię, a także pieniądz, prywatną własność ziemi i państwo opiekuńcze -wszystko to usuwa naturalną potrzebę współpracy (...). Rolą mężczyzny jest opieka nad kobietą.

STRATEGIA: Rewolucja na Peryferiach, w III świecie, osłabi nasz rząd, który nie będzie w stanie powstrzymać wolnych wiosek na swych własnych peryferiach. (...)

KONTAKT:

20 Upper Barr. Cowley Centre, Oxford OX4 3UX, United Kingdom - Wielka Brytania

Zainteresowani programem anarchotrybalizmu znajdą jego rozwinięcie w broszurze Richarda Hunta "The Theory of Alternative Greens".

J.T.

 
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony