Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

ANTYMON!

Hej! Kłania się nisko "Objector", a oto nasz kolejny "Antymon".

Celem naszej akcji jest uwolnienie wszystkich więźniów sumienia przebywających obecnie w więzieniu (P. Krzyżanowskiego, P. Dawidziaka i in.); wszyscy oni ubiegali się o przyznanie służby zastępczej, a nie otrzymali jej z powodu negatywnej decyzji komisji. Domagamy się w niej również zniesienia komisji przyznającej służbę zastępczą (RKP i WKP). Akcja nasza polega na wysyłaniu kartek pocztowych pod stałego adresata. W naszym wypadku jest nim prezydent RP. Dlaczego? Ponieważ on tylko jest w stanie uwolnić w. w. więźniów (Tylko dlatego).

Jeśli chcesz się przyłączyć wyślij kartkę, w miejscu wyznaczonym napisz swoje dane, naklej znaczek i wrzuć do skrzynki pocztowej (Proste!). Jeśli masz znajomych, którzy również chcą to uczynić, powiel kartkę we własnym zakresie lub zamów je wysyłając do nas list (napisz ile wysłać sztuk - mile widziane będą znaczki).

Oto nasze namiary:

Stowarzyszenie "Objector" i FZ-Wrocław
Piłsudskiego 15/17 pok. 15, Wrocław, tel. 44-46-51
wtorki - FZ - 16.00-18.00
piątki - Objector - 17.00-19.00

Adres korespondencyjny:

ANTYMON II
Stowarzyszenie "Objector" i FZ-Wrocław
skr. 1081, 50-954 Wrocław

PRAWNE MOżLIWOśCI UNIKNIęCIA SłUżBY WOJSKOWEJ

Punkt informacyjny:

Klub "GAJA"
ul. Krasińskiego 6, (wejście od ul. Mickiewicza)
43-300 Bielsko-Biała
środa 17.00 - 18.30


ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony