Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

CLIMATE ALLIANCE ACTION DAYS 1993

15 MAJA będzie dniem akcji przeciwko ruchowi drogowemu i przeciwko innym projektom, które jednocześnie niszczą środowisko lokalne (jak np. budowa autostrady, nowego kompleksu handlowego, nowej ciepłowni, wycinka starego lasu itp.) i powodują emisję gazów przyczyniających się do efektu cieplarnianego. Akcje mogą także dotyczyć różnych wzorów konsumpcyjnych i zwyczajów, które przyczyniają się do emisji gazów wpływających na efekt cieplarniany - i prezentować różne pozytywne alternatywy.

15 maja odbędą się różnorodne akcje, przy czym każda grupa będzie decydowała o własnych działaniach. Można np. zorganizować spotkanie z politykiem, demonstrację rowerową, wystawę o oszczędności energii, teatr uliczny itp. Działania, które są już zaplanowane na maj lub czerwiec, mogą także być częścią tej kampanii.

Ponad 200 grup w Afryce, Ameryce, Azji i Europie zadeklarowało już swój udział. łącząc swoją walkę z Międzynarodowym Dniem Akcji na rzecz Klimatu możesz wywrzeć większy nacisk na ludzi, którzy podejmują decyzje w sprawach ważnych dla twego regionu. A razem możemy doprowadzić do efektu w postaci światowej Konwencji Klimatycznej.

Wszyscy, którzy powiadomią nas o swoich dokonaniach, znajdą się w międzynarodowej relacji prasowej. Prosimy o poinformowanie innych grup o akcji.

Powodzenia!

International Coordination May 15
Environmental Federation
att: Eva Andersson
Box 7048
S-402 31 Göteborg,
Sweden
tel. ń46-31-135535
fax: ń46-31-119717.
E-mail: miljoforbund et pus. apc.org.

18 MAJA

Chcemy wykorzystać Climate Alliance Action Day 15 maja aby pchnąć sprawę doliny Aspe. Wzywamy wszystkich, aby przesłali faxem protest do Komisji EWG. Proponujemy przesłać go do Komisarza Transportu i Komisarza Rozwoju Regionalnego. Ten ostatni nigdy nie odpowiedział na naszą krytykę, chociaż to głównie od niego zależy regionalna polityka transportowa.

Pisząc, możesz wspomnieć, że protestujesz przeciw:

- finansowaniu przez EWG projektu w dolinie Aspe,

- nowym 12 tys. km autostrad w EWG i konsekwencjom klimatycznym dla całego świata spowodowanych przez emisję gazów związaną ze wzrostem ruchu samochodowego,

- faktom, że Komisja EWG stwierdza, że "ocena oddziaływania inwestycji na środowisko nie powinna wpływać na efektywność ekonomiczną systemu transportu i wolność wyboru użytkownika", co oznacza, że sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko nie będzie miało żadnego praktycznego znaczenia.

Powinno się żądać przede wszystkim:

- natychmiastowego wycofania się EWG z finansowania projektu w Dolinie Aspe (i innych jemu podobnych)

- polityki transportowej, która zmierzałaby do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i redukcji transportu zmotoryzowanego.

Oczywiście można posłużyć się listem standardowym wydrukowanym w tym numerze.

Protesty prosimu przesyłać do:

Mr Abel Matutes
EC Commissioner for Transport
fax: ń32-2-296-10-99
Mr Bruce Millan
EC Commissioner for Regional Development
fax: ń32-2-296-07-49

Oczywiście można je także wysyłać pocztą. Adres do obu komisarzy:

Wetstraat 200
B-1049 Brussels

10 GRUDNIA

Deforestacja jest jedną z głównych przyczyn efektu cieplarnianego. Przyczyny deforestacji są tematem akcji 10 grudnia.

W wielu krajach Południa najlepsze ziemie są wykorzystywane do produkcji zbóż i hodowli bydła eksportowanych na Północ. Ziemie te pozostają w rękach bogatej mniejszości, co zmusza biedotę do eksploatowania lasów dla utrzymania się przy życiu. Także drewno tropikalne jest na szeroką skalę eksportowane na Północ.

Aby zmienić tę sytuację, ruchy Północy i Południa muszą złączyć swe siły. Musimy wstrzymać wyzyskiwanie południowych terenów rolniczych i lasów przez Północ. Reformy rolne, uczciwy handel i zmiany socjalne są potrzebne, by ocalić środowisko i zapewnić wszystkim ludziom na Ziemi przyzwoity poziom życia.

W wielu krajach grupy walczące o reformy rolne i ochronę lasów są narażone na groźby i ataki. Na przykład w Brazylii w ciągu ostatnich 10 lat zabito ponad tysiąc działaczy. Urzędnicy państwowi nic nie zrobili, aby sprawcy tych zabójstw znaleźli się przed sądem.

W dniu akcji powinno się także podjąć problem deforestacji na Północy. Na przykład przemysł leśny w Rosji współpracuje obecnie z firmami z Japonii, Europy i Ameryki Północnej, aby rozpocząć masowy wyrąb tajgi. Także na tych terenach zagrożona jest rdzenna ludnośc.

10 grudnia to ONZ-owski Dzień Praw Człowieka. Wybraliśmy ten dzień, aby poprzeć walczących przeciwko zmianom klimatu. Trzeba położyć kres represjonowaniu ludzi w konfliktach społecznych i ekologicznych i uciskowi rdzennej ludności.

opr. Zuzanna Iskierka
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony