Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

AUTOBIOGRAFIA DALAJ LAMY TYBETU - PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Tybetu wespół z wydawnictwem Atlantis (Wwa 1993) wydały książkę pt. "Wolność na wygnaniu" - autobiografię Jego światobliwości Dalaj Lamy Tybetu.

Książkę z wielu powodów warto przeczytać, na ogół niewiele wiemy o największym państwie Dachu świata. Fascynująca jest sama biografia Dalaj Lamy, żyjącego obecnie na wygnaniu w Indiach. Bardzo ciekawie są opisane praktyki buddyjskie, prowadzące do odszukania inkarnacji zmarłego, poprzedniego Dalaj Lamy, jego odnalezienie i edukacja.

Od wielu lat Tybet jest okupowany przez Chińczyków - obecnie żyje ich w Tybecie 7,5 mln (na ok. 6 milionów Tybetańczyków). Chińczycy zamordowali podczas swoich rządów ponad 1,250 tys. Tybetańczyków.

Co szósty Polak zginął podczas II wojny światowej, co szósty Tybetańczyk zginął podczas najazdu chińskiej "Armii Ludowo-Wyzwoleńczej". W jednej z tybetańskich prowincji, Amdo, powstał największy gułag ludzkości - "niektóre szacunki podają, że jest wystarczająco wielki, by uwięzić w nim dziesięć milionów osób" (str. 326).

W książce można znaleźć wiele opisów przypominających nam dziwnie znajome praktyki komunistów - m. in. barbarzyński stosunek do przyrody. Chińczycy zniszczyli równowagę ekologiczną Tybetu, od 1955r. wycięto 50 milionów drzew, miliony hektarów ziemi oczyszczono z wszelkiej roślinności. Wprowadzono uprawę pszenicy, zamiast tradycyjnego jęczmienia, czego skutkiem są klęski głodu oraz erozja i pustynnienie ogromnych połaci ziemi. W Tybecie Chińczycy mają trzecią lub większą część swego arsenału nuklearnego. Tybet jest zagrożony składowaniem odpadów radioaktywnych, jakie Chińczycy ściągają z całego świata, dla dolarowego zarobku.

W 1987r., po przybyciu do Ameryki, Dalaj Lama wygłosił na Kapitolu przemówienie, proponując utworzenie Strefy Ahimsy (braku przemocy). Oto jej kluczowe elementy:

- cały płaskowyż tybetański zostanie zdemilitaryzowany;

- na terenie płaskowyżu tybetańskiego zakazane będzie produkowanie, testowanie i składowanie broni nuklearnej i innego uzbrojenia;

- płaskowyż tybetański zostanie przekształcony w największy na świecie rezerwat przyrody. Wprowadzi się surowe prawa ochrony zwierząt i roślin; eksploatacja zasobów naturalnych będzie z uwagą i dokładnie regulowana, by nie naruszyć równowagi ekosystemu, a na obszarach zaludnionych będzie się prowadzić politykę rozwoju dostosowaną do panujących tam warunków;

- wytwarzanie i wykorzystywanie energii jądrowej oraz stosowanie innych technologii, powodujących powstawanie niebezpiecznych odpadów, będzie zakazane;

- narodowe bogactwa i polityka służyć będą aktywnemu wspieraniu pokoju i ochronie środowiska. Organizacje, których celem jest wspieranie pokoju i ochrona wszelkich form życia, znajdą w Tybecie gościnny dom;

- Tybet będzie zachęcał do zakładania na swym terenie międzynarodowych i regionalnych organizacji, wspierających ochronę praw człowieka.

Na ogłoszenie tej deklaracji przez Dalaj Lamę chińscy okupanci odpowiedzieli okrucieństwem - demonstracje w Lhasie zostały stłumione przez siły bezpieczeństwa, jednym z ich haseł było: "Jeśli nie posłuchacie, zabijemy was" (str. 351).

Pod deklaracją Dalaj Lamy, pod postulatami proponującymi rozbrojenie i zaprzestanie niszczenia środowiska podpisałby się chyba ekolog z każdego kraju na Ziemi. Czy barbarzyństwo zwycięży?

Książkę tę należy koniecznie przeczytać, każdy z nas w swoim kraju może zostać pokonany przez barbarzyństwo.

I jeszcze jedna deklaracja Dalaj Lamy: "... gdybym miał brać udział w wyborach, głosowałbym na którąś z partii ekologicznych. Jednym z najbardziej pozytywnych wydarzeń na świecie w ciągu ostatnich lat jest rosnąca świadomość ważności Natury... Dbanie o naszą Planetę nie różni się od dbania o nasze domy. Skoro my, ludzie, jesteśmy dziećmi Natury, to nie ma żadnego powodu, żebyśmy mieli działać przeciwko niej... nie przetrwamy, jeżeli nadal będziemy działać przeciwko Naturze".

Paweł Zawadzki
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony