Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Fundacja "Ekologia i Zdrowie" od blisko dwóch lat wydaje Biuletyn Informacyjny. Zyskał on pozytywną opinię wielu naszych czytelników. Mamy szeroki krąg prenumeratorów z bardzo różnych środowisk. Co miesiąc do Sejmu, Senatu, Ministerstwa Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej wysyłamy kilkadziesiąt egzemplarzy. Jest to ważny element komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i ośrodkami władzy. Poważnym odbiorcą naszego Biuletynu jest wiele samorządów lokalnych i organizacji ekologicznych oraz wiele osób prywatnych. Jest to niewątpliwie pismo dla bardziej wyrobionego czytelnika, który poszukuje rzetelnej informacji o pewnych problemach ekologicznych Polski i środowiskowych zagrożeniach zdrowia. W biuletynie znaleźć można m. in.:

1. Merytoryczne dane o środowiskowych zagrożeniach zdrowia w formie artykułów i broszur pisanych przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Dbamy o to, aby publikowane przez nas materiały były mocno osadzone w polskiej rzeczywistości.

2. Informacje o zjazdach, seminariach, spotkaniach dotyczących szeroko rozumianych środowiskowych zagrożeń zdrowia, w tym o zagrożeniach demograficznych i kulturotwórczej roli środowiska naturalnego.

3. Informacje o wartościowych pozycjach książkowych dotyczących tej tematyki i, co jest rzadkością w tym kraju, krytyczne omówienia płytkich lub szkodliwych naszym zdaniem publikacji książkowych, tak licznych ostatnio na polskim rynku wydawniczym.

4. Wywiady z kompetentnymi specjalistami na temat najważniejszych problemów ekologicznych Polski i środowiskowych zagrożeń zdrowia.

5. Przegląd doniesień prasy zagranicznej na w/w tematy. Dzięki współpracy międzynarodowej mamy dostęp do unikalnych źródeł tego typu informacji.

6. Promowanie współpracy pomiędzy różnymi organizacjami pozarządowymi z instytucjami rządowymi i samorządowymi, w szczególności o profilu ekologicznym i medycznym.

7. Informacje: jak i gdzie starać się o fundusze na działalność organizacji pozarządowych.

8. Poczynając od początku bieżącego roku subskrybenci Biuletynu otrzymują bezpłatnie broszury z nowej serii "środowiskowe Zagrożenia Zdrowia".

Biuletyn Informacyjny EiZ jest rozprowadzany wyłącznie w prenumeracie. Zamówienia na prenumeratę Biuletynu można dokonać przez wpłatę na konto Fundacji EiZ - 30 tys. zł za prenumeratę półroczną i 60 tys. zł za roczną. Zachęcamy, bo warto.

Fundacja "Ekologia i Zdrowie"
Al. Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa
tel/fax: 694-21-53

Konto:

PBK VIII o/Warszawa 370028-700317-132-3<>


ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony