Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

KROK DO PRZODU

Poniższy tekst nie jest żadnym apelem czy też odezwą. Chcemy Wam zaproponować, nie tylko w imieniu FWZ-u, konkretne formy współpracy i pomocy. W środowisku alternatywnym już od dawna mówi się i pisze o prawach zwierząt czy ekologii i można powiedzieć, że nabrały już one pewnej świadomości. Jesteśmy zdania, że oprócz kontynuowania dotychczasowych form, można by zrobić krok naprzód. Chodzi tu głównie o wsparcie już działających ruchów, takich jak Klub "GAJA", Wspólnota Wszystkich Istot, nasz FWZ czy grup lokalnych. Ich przedsięwzięcia mogłyby odnosić większy skutek, gdyby nie ciągłe problemy finansowe. Pragniemy przy Waszym poparciu stworzyć ogólnopolską sieć wspierania najbardziej prężnych inicjatyw. Nawet niewielka pomoc na szeroką skalę dałaby nam szansę skoncentrowania się na zasadniczych zagadnieniach. Przejdźmy do konkretów.

* Jeśli wydajesz zine'a i do każdego egzemplarza doliczysz np. 500 zł, a jego nakład wynosiłby 500 sztuk, to za uzyskane 250 tys. zł możemy już wydrukować ponad 1000 ulotek antywiwisekcyjnych, które wysłalibyśmy Wam do rozprowadzania. To samo tyczy się wydawców kaset i organizatorów koncertów.

* Przygotowujemy druk pocztówek-cegiełek, z których zysk przeznaczony będzie na ogólnopolską kampanię antycyrkową "Cyrk bez zwierząt". Proponujemy dołączanie ich do waszych produktów.

Inne sposoby zdobycia pieniędzy zależą od Waszej pomysłowości i dobrej woli. Ale nie tylko pomoc materialna jest ważna.

- Wieszajcie na koncertach transparenty propagujące prawa zwierząt i nie tylko (tak jak robimy to w Bydgoszczy). Mogą to robić organizatorzy albo inni ludzie za ich zgodą.

- Docierajcie do lokalnych i ogólnopolskich mass mediów.

- Wywieszajcie w waszych miastach plansze antyreklamowe, plakaty, naklejki, róbcie graffiti itp.

- Propagujcie na wszelkie możliwe sposoby idee prowegetariańskie, ekologiczne, antyklerykalne, antynazistowskie...

Ruszcie tyłki, bądźcie aktywni, każda pomoc się przyda!

Front Wyzwolenia Zwierząt

skr. 223

86-300 Grudziądz 1
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony