Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

OCIEC, PRAĆ?

Poniżej przedstawiamy odpowiedź jaką uzyskał Tomek Perkowski na list w sprawie proszków do prania z fosforanami, który publikowaliśmy w ZB 45 s. 25.

(aż)

15.3.93

Coalition Clean Baltic, Sekretariat Bałtycki w Polsce
Biuro Szczecińskie
ul. K. Królewicza 4/38, 71-550 Szczecin

Szanowni Państwo,
Uprzejmie dziękuję za pismo Państwa, które otrzymaliśmy dnia 29.1.93.

Temat zatrzymania produkcji proszków do prania z zawartością fosforanów jest sprawą bardzo złożoną i zasługuje na bardzo wnikliwą analizę.

Bardzo trudno jest ustosunkować się szczegółowo do pisma Państwa bez znajomości materiałów, na których opieracie swoje zalecenia. Generalnie sądzimy, że najlepszym rozwiązaniem dla eutrofizacji jest usuwanie fosforanów pochodzących ze wszystkich źródeł poprzez oczyszczanie ścieków. (Nie jest przesadzoną opinia, że tylko 20-25% wszystkich fosforanów, które dostają się do wód, pochodzi z detergentów, reszta pochodzi głównie z rolnictwa i odpadów bytowych.)

W niektórych krajach, gdzie występuje poważna eutrofizacja, opinia publiczna i władze wystąpiły o rozwiązanie problemu w krótkim czasie (a co za tym idzie: tylko częściowe), tzn. o zastąpienie fosforanów w detergentach innymi składnikami. W tych krajach detergenty fosforanowe zastąpiono bezfosforanowymi, które spełniają takie same wysokie normy jakościowe, ale ich produkcja związana jest z wyższym kosztem dla producentów (inwestycje w instalacje oraz koszt surowców) i w związku z tym prowadzi to do pewnych konsekwencji dla ich producentów. Poza tym, obecnie nic nam nie wiadomo na temat produkcji materiałów zastępczych w naszym kraju.

Nasze stanowisko wobec fosforanów opiera się na argumentach naukowych. Dla poparcia wniosku, że istnieje problem eutrofizacji wywołanej fosforanami lub że wyeliminowanie fosforanów ze składu detergentów poprawiłoby stan środowiska potrzebne są naukowe dowody. Przykładem jest Wielka Brytania, gdzie komisja z ramienia rządu stwierdziła, iż brak było naukowych podstaw do wyeliminowania fosforanów.

Z poważaniem,

Jerzy Szafrański
Dyrektor Techniczny, Lever Polska S.A.
Kraszewskiego 20, 85-954 Bydgoszcz
tel. 22-32-41 do 45, tlx: 0562824, fax: 222981
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony