Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Zakopane, marzec 1993

LIST OTWARTY

Redakcja "Ekopartnera"
ul. Mokotowska 58
02-600 Warszawa

Z dużą dezaprobatą przeczytaliśmy informację pt. "Haracz za Kasprowy", opublikowaną w "Ekopartnerze" nr 1(15).

Przeczy ona ekologicznej postawie podejścia do problemu. A opublikowano ją, bądź co bądź, w piśmie "specjalistycznym". W rzeczywistości tzw. konfliktowa sprawa kolejki na Kasprowy Wierch nie przebiega zgodnie z prawem. Ponieważ podjęte "ministerialne" decyzje nie są zgodne z ustawą o ochronie przyrody z 16.10.91 DU nr 114, p. 492 - wg której monopolista jakim jest PKL, powinien przekazać kolejki znajdujące się na terenie TPN właśnie Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu (do 16.11. 92 zgodnie z wspomnianą wyżej ustawą Dz. U. Nr 114 Art. 62 ) 1 p. 1).

Tak się nie stało, a duże dochody, jakie dostarcza kolejka, są powodem, że PKL broni prawa do monopolu. Wielokrotnie powielana argumentacja, że "ochroniarze" z TPN będą chcieli zminimalizować w Tatrach kolejki linowe, jest nierzetelna i spreparowana z korzyścią dla nomenklaturowego monopolisty. PKL przez wiele lat eksploatował teren TPN, nie czyniąc żadnych nakładów z tego tytułu na rzecz rekultywacji tych terenów.

"Haracz za Kasprowy Wierch" jest opłatą za korzystanie ze środowiska. Mamy nadzieję, że czasy bezpłatnych przywilejów kończą się bezpowrotnie. Choć, jak widać, świadomość ekologiczna przebija się z trudem nawet na łamach specjalistycznego pisma.

Jako "ochroniarze" nie związani z TPN uważamy, że nie Kasprowy Wierch powinien przejść w dzierżawę, a raczej kolejka na Kasprowy Wierch mogłaby być wydzierżawiona po uprzednim administracyjnym jej przekazaniu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu. Wszelkie inne decyzje w tej sprawie traktujemy jako kompromitujące Ministerstwo Ochrony środowiska i Zasobów Naturalnych.

Przewodnicząca środowiskowego Koła Ekologicznego Porozumienia Centrum w Zakopanem
lek. med. Alicja Tatarczuch
ul. Grunwaldzka 16
tel. 614-92

Œrodowiskowe Koło Ekologiczne Porozumienie Centrum w Zakopanem
skr. poczt. 39
 

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA GRUPY PROBLEMOWEJ "ŒRODOWISKO-ZDROWIE" W MOŒZNIL

W zebraniu udział wzięło 15 osób.

W pierwszej części spotkania Barbara Lewandowska -wicedyrektor w Departamencie Nauki i Programowania Ministerstwa Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przedstawiła informację o uruchomieniu strategicznego, międzyresortowego programu rządowego "Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego Polski a zagrożenie populacji", w którym uczestniczą trzy ministerstwa: Zdrowia; Rolnictwa i Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zachęciła niezależne organizacje do udziału w tym programie.

W drugiej części spotkania uczestnicy przedstawili działalność reprezentowanych przez siebie organizacji.

Sformułowano następujące wnioski ze spotkania:

1. Należy zorganizować obieg infornacji o działaniach poszczególnych organizacji pozarządowych za pośrednictwem biuletynu "Ekologia i Zdrowie" wydawanego przez Fundację "Ekologia i Zdrowie".

2. Uczestnicy XI Grupy Problemowej "środowisko-Zdrowie" postanowili włączyć się do pracy przy opiniowaniu międzyresortowego programu rządowego "Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski a zagrożenie populacji" oraz projektu Narodowego Programu Zdrowia.

3. Spotkania XI Grupy Problemowej będą stanowiły forum wypracowywania wspólnej strategii działania.

4. Grupa Problemowa XI włączy się do prac United Nations Development Program.

5. Po otrzymaniu treści Strategicznego Programu Rządowego i projektu Narodowego Programu Zdrowia, organizacje społeczne zaopiniują tekst przy współpracy z niezależnymi ekspertami i opinią prześlą do pani Malwiny Sobczyńskiej -

Ekologiczna Akademia życia
Mała 4/28
03-423 Warszawa

która wraz z panią Alicją Wojtyna-Jodko -

Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych
skr. 62
85-791 Bydgoszcz 32

jako osoby upoważnione przez zebranych, przygotują materiał do dyskusji na następnym spotkaniu.

Protokołowały:

Alicja Wojtyna-Jodko

Malwina Sobczyńska

NIEDZIELA DLA NAS

Z nieukrywaną radością pragniemy Was poinformować o powstaniu naszej ekologicznej cegiełki Euro-EKO, która wchodzi w skład magazynu młodzieżowego "Niedziela dla nas", nadawanego w niedzielę od godz. 930 do godz. 1200 w programie IV na falach średnich. W naszej ekologicznej cegiełce będziemy mówili o wszystkich ważnych zielonych sprawach. Liczymy na Waszą pomoc w podsyłaniu tematów. Służymy wszystkim młodym Zielonym naszą anteną. Jeżeli ktoś ma ochotę na współpracę z nami - czekamy na listy lub telefony.

NIEDZIELA DLA NAS
program IV
Myśliwiecka 3-5-7
00-950 Warszawa
dla Euro-EKO
telefon: 628-57-12 w. 55-28

(prosić Ankę Paluszek, Hanię Jurewicz lub Gośkę Zdun)
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony