Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

ŒWIATOWA UNIA WEGETARIAŃSKA

Jej przewodniczącym jest śri Surenda Mehta

Zastępcą przewodniczącego - prof. Marcel Hebbelinck

Honorowym Sekretarzem Generalnym - Mr Maxwell G. Lee

Siedziba: 10 King's Drive. Marple. Stockport Cheshire. England

Przewodniczący SUW śri Surenda Mehta stworzył fundację wspierającą ruchy wegetariańskie na świecie. Dotychczas z pomocy fundacji korzystali: towarzystwa wegetariańskie oraz osoby indywidualne z Europy środkowej i Wschodniej, ruchy wegetariańskie w Afryce, w Ameryce łacińskiej i inni.

Celem fundacji jest:

1. Nawiązanie kontaktów z krajami, w których nie istnieją dotychczas towarzystwa wegetariańskie lub działają bardzo słabo.

2. Nawiązywanie kontaktów z rządami, ciałami oficjalnymi i religijnymi, światem mjedycznym i innymi organizacjami lub osobami w celu rozpowszechniania wegetarianizmu.

3. Poszukiwanie odpowiednich osób, które reprezentowałyby interesy SUW w takich organizacjach międzynarodowych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i grupy doradcze Wspólnoty Europejskiej.

4. Wysyłanie osób wygłaszających prelekcje do krajów, które o to poproszą.

5. Nawiązywanie kontaktów z mediami dla promocji wegetarianizmu.

6. Sponsorowanie towarzystw wegetariańskich.

7. Sponsorowanie osób indywidualnych dla udziału w kongresach i innych zebraniach i wygłaszania referatów.

5-12.4.93, na zaproszenie Towarzystwa Zwolenników Wegetarianizmu z Warszawy, gościł w Polsce Generalny Sekretarz Międzynarodowej Unii Wegetariańskiej, pan Maxwell G. Lee wraz z małżonką.

Program wizyty:

5.4.93 - Warszawa, Restauracja Wegetariańska przy Rynku Nowego Miasta. Otwarte spotkanie pana Maxwella G. Lee z przedstawicielami klubów wegetariańskich z całej Polski i z zaproszonymi osobistościami ruchów wegetariańskich i ekologicznych. Właścicielka restauracji, pani Marta Gessler, przedstawiła swoją ofertę kulinarną zaproszonym gościom.

6.4.93 - Dom Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5, godz. 1500 -wykład p. Maxwella G. Lee pt.: "Wegetarianizm przyszłością świata" oraz konferencja prasowa.

Na spotkaniu była degustacja potraw wegetariańskich z Restauracji Wegetariańskiej "Fuks" p.p. Marty Tyszki i Krzysztofa Kubickiego (ul. Madalińskiego 38/40) oraz degostacja soków firmy "Hortex".

7-8.4.93 - wizyta gości w Olsztynie, Bydgoszczy i Toruniu.

9.4.93 - Bielsko-Biała

10.4.93 - Kraków

Do Krakowa p. Maxwell G. Lee przyjechał wraz z małżonką oraz p. dr Krystyną Chomicz-Jung - wiceprezesem Towarzystwa Zwolenników Wegetarianizmu z Warszawy, na zaproszenie Krakowskiego Klubu Wegetarian. O godz. 1430 w sali teatralnej Teatru Maszkaron w Wieży Ratuszowej odbyło się spotkanie p. Maxwella G. Lee z członkami klubu i sympatykami oraz zaproszonymi gośćmi. W czasie spotkania gość udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez zebranych. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele prasy, radia i telewizji. (Kronika Krakowska nadała tego dnia informacje o pobycie gościa oraz wywiad z nim).

11-12.4.93 - Warszawa

13-18.4.93 - Wilno. Na zaproszenie Litewskiego Towarzystwa Wegetarian.

19.4.83 - odlot z Warszawy do Anglii.

Renata Fiałkowska
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony