Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

ASTROLOGICZNY OBRAZ NIEBA

ROK 1993

W r. 1993 najważniejszym zjawiskiem astrologicznym jest niewątpliwie konjunkcja Urana z Neptunem, trwająca przez cały ten rok.

Konjunkcja dwóch planet polega na tym, że zajmują one tę samą pozycję na pasie Znaków Zodiaku. Wtedy poprzez ich wzajemny wpływ na siebie dochodzi do wzmocnienia ich energii i mocy. W ten sposób połączone oddziaływanie może być pozytywne lub negatywne, harmonijne lub nie, w zależności od natury planet.

W tym roku konjunkcja Urana i Neptuna zachodzi w pobliżu 20 st. Koziorożca. Konjunkcja tych planet występuje w przybliżeniu co 171 lat. Aby ocenić jej znaczenie, najpierw warto dowiedzieć się czegoś więcej o Uranie i Neptunie.

Uran został odkryty przez astronoma Williama Herschela w r. 1781. W 1846r. nastąpiło odkrycie Neptuna, a dopiero w 1930r. ludzkość dowiedziała sie o istnieniu ostatniej planety naszego Układu Słonecznego, o Plutonie.

Uran jest trzecią pod względem wielkości planetą Systemu Słonecznego, o masie 14,7 raza większej od Ziemi, odległą o 19,16 jednostek astronomicznych (j.a. to średnia odległość Ziemi od Słońca wynosząca 149,6 mln km) od Słońca. Temperatura na jego powierzchni wynosi ok. - 170 st. C.

Uran potrzebuje 84 lat aby dokonać pełnego obrotu wokół naszej gwiazdy i przez około 7 lat przebywa w jednym Znaku Zodiaku. Przez teleskop można dostrzec jego barwę morskiej zieleni, 15 księżyców krążących wokół niego i 10 pierścieni. Lecz najciekawsze w nim jest to, że oś przechodząca przez bieguny nachylona jest pod kątem 98 st. do płaszczyzny jego orbity wokół Słońca. Dla innych planet kąt ten waha się od 3 do 29 st., a dla Ziemi wynosi 23 st. 27 min. (dlatego Zwrotniki Raka i Koziorożca mają taką właśnie szerokość geograficzną). Oznacza to, że bieguny Urana znajdują się niemalże w płaszczyźnie Systemu Słonecznego, z tego powodu pory roku na Uranie są całkiem nietypowe. Na jego Północnym i Południowym biegunie, polarna zima oraz polarne lato trwają po 42 ziemskie lata. Dlatego też można uznać, że planeta ta zachowuje się zupełnie niezwykle. I za taką też uchodzi w astrologii. Symbolizuje wszystko to, co ekscentryczne, nonkorformistyczne, oryginalne i nowatorskie. Nie dopuszcza do stagnacji, wywołuje wielkie przemiany, wyzwala ze społecznych, politycznych i ideologicznych schematów. Tak więc Uran związany pozostaje z nagłymi, rewolucyjnymi przemianami, a także z wszelkimi wynalazkami, innowacjami, nowatorskimi, naukowymi teoriami, powstającymi przeważnie dzięki przebłyskom intuicji i wglądowi. Kojarzy się go z elektrycznością, elektroniką, komputerami, lotnictwem, astronautyką, astrologią i wszelkimi dziedzinami wiedzy, posługującymi się intuicją i bez lęku przekraczającymi stare granice. 84-ro letni cykl Urana wpływa na życie jednostki, polaryzując je na 42-letnie okresy, w których dominują odpowiednio męskie i żeńskie sposoby zachowania.

Uran wraz z Saturnem jest planetarnym władcą Znaku Wodnika. O Uranie mówi się, że jest wyższą oktawą Merkurego.

Neptun jest czwartą co do wielkości planetą Systemu Słonecznego - po Jupiterze, Saturnie i Uranie - wszystkie one stanowią czwórkę naszych olbrzymów. Jego orbita pozostaje oddalona o 30,0 j.a. od Słońca. Temperatura na jego powierzchni wynosi ok. -180 st. C.

Rok na Neptunie (czas obrotu wokół Słońca) trwa 164,8 lat ziemskich, natomiast dzień, 15 godzin 45 minut. Neptun przebywa w jednym Znaku Zodiaku przez około 13 lat i uważa się, że wywiera wiekszy wpływ na całe pokolenie niż na jednostkę. Neptun ma 8 księżyców i 5 pierścieni.

Pod koniec sierpnia'89 amerykański pojazd kosmiczny Voyager 2, jako pierwszy wysłannik ludzkości, zbliżył się do Neptuna i wykonał jego zdjęcia. Co ciekawsze,w tym samym tygodniu w Kolumbii wybuchła wojna z narkotykowym kartelem Medellin - w ten sposób przejawił się związek Neptuna z narkotykami.

Ogólnie, Neptun związany jest ze zmianą sposobu postrzegania rzeczywistości. Na wyższym poziomie koresponduje ze sferą duchowości, doznaniami ekstatycznymi, sztuką, twórczą inspiracją oraz z rozpuszczaniem ograniczeń przyziemnej egzystencji. Na niższym poziomie, Neptun potrafi wprowadzić w stan chaosu, iluzji i odurzenia. Korzystając z właściwości Neptuna, umożliwiających przekraczanie barier czasu i przestrzeni, łatwo spaść w otchłań, jeszcze przed osiągnięciem szczytu. Muzyka, film, taniec oraz inne dziedziny sztuki, wszystkie te "neptunowe" profesje związane są także z walką przeciw uzależnieniu się od alkoholu i narkotyków, umożliwiających przekraczanie granic codziennej rzeczywistości.

Neptun symbolizuje rożne aspekty i formy żywiołu wody: parę, mgłę, chmury, deszcz, strumienie, rzeki, jeziora, morza, oceany, itp. Jako żywioł wodny związany jest z emocjami i uczuciami, a w kategoriach psychologii Junga reprezentuje nieświadomość zbiorową, w której ego może niebezpiecznie się pogrążyć, ale jej eksploracja konieczna jest dla osiągnięcia wyższych poziomów świadomości i uzyskania jedności z Naturą i Kosmosem.

Neptun wraz z Jupiterem pozostaje planetarnym władcą Znaku Ryb. Neptuna uważa się za wyższą oktawę Wenus.

Ponieważ konjunkcja Urana z Neptunem występuje w Znaku Koziorożca, związanego z elementem ziemi, którego władcą jest Saturn, ich złączone skłonności do wprowadzania rewolucyjnych zmian, niszczących wszelkie stare schematy i wzorce, zostają sprowadzone na ziemię. Co jednak także oznacza, że manifestując się w negatywny sposób mogą wywoływać kataklizmy.

Zwariowane pomysły Urana zostają w pewnej mierze podporządkowane chłodnej, skrupulatnej, wytrwałej i ambitnej naturze Koziorożca. Jednak w negatywnym aspekcie występuje ciągłe dążenie do zmian mających na celu zaspokojenie ambicji związanych z karierą i przyziemnymi materialnymi korzyściami. Natomiast Neptunowi wyraźnie nie odpowiada przebywanie w Koziorożcu, którego władca - Saturn, o zimnej, wszystko zamrażającej i ograniczającej naturze stanowi absolutne przeciwieństwo rozprzestrzeniającego i rozpuszczającego granice Neptuna. Duchowe wzloty Neptuna, porzucającego przyziemną rzeczywistość, ekstaza i kosmiczna, nieegoistyczna miłość zostają zamrożone i przeniesione na płaszczyznę materialną, gdzie mogą wywoływać chaos i iluzję zarówno w umysłach jednostek jak i w procesach i zjawiskach społecznych. Jednak z przebywania Neptuna w Koziorożcu wynikają także pewne pozytywne konsekwencje, takie jak możliwość głębszego wniknięcia w zagadnienia dotyczące psychiki ludzkiej. Poza tym to położenie Neptuna może pomagać w zrobieniu kariery zarówno jednostkowej jak i umożliwić rozwiązanie pewnych problemów społeczych. Konjunkcja Urana z Neptunem stanowi jeden z elementów bezustannie zmieniającego się astrologicznego obrazu nieba, który uzależniony jest od czasu i miejsca.

Z tego płożenia można wywnioskować, że największe przemiany w Polsce w 1993r. związane będą z samymi podstawami naszego państwa, jego strukturą polityczną i społeczną. W jaki sposób będa one przebiegać? Czy będą konstruktywne, czy destruktywne? Możemy to wywnioskować z aspektów jakie konjunkcja Urana z Neptunem tworzy z pozostałymi planetami i wierzchołkami Domów. Jak łatwo zauważyć przeważają tutaj Kwadratury. Są to takie aspekty między planetami, kiedy na okręgu Zodiaku tworzą one kąt 90 st. Kwadratura symbolizuje wyzwanie czy też próbę, przez którą należy przejść, aby móc się dalej rozwijać. Innymi słowy są to w tym przypadku konflikty i przeszkody związane z wprowadzaniem nowych idei i struktur w życie. Możemy jednak liczyć na to, że Uran będzie dostarczał dobrych pomysłów na ich rozwiązanie, a Neptun dopomoże swoją intuicją.

Z astrologicznego punktu widzenia konjunkcja Urana z Neptunem wywiera wpływ zarówno na życie jednostek, grup społecznych, narodów oraz całej ekosfery Ziemi. Tak więc, reprezentuje ona przemiany jakie będą się dokonywać na tych wszystkich płaszczyznach. Przemiany te mają tak pozytywne jak i negatywne aspekty. Kiedy zdajemy sobie sprawę z ich nieuchronności, jesteśmy w stanie w dużym stopniu, świadomie sami nimi kierować, wyciągając z nich korzyści, a unikając negatywnych skutków i nieprzewidzianych wypadków.

Zbigniew Zagajewski
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony