Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

WIDZIANE W KSIEGARNI:

* Albo Albo. Inspiracje jungowskie, nr 3 (4). Nr poowiecony archetypowi Wielkiej Matki.

* Nomos. Kwartalnik religioznawczy, nr 1, rok I 1992 (m.in. Fritjof Capra "Jednooa wszystkich rzeczy"), nr 2 rok I 1992

(m.in. Fritjof Capra "Poza owiatem przeciwienstw").

* Piea Przemian w kuchni wegetarianskiej, Anna Czelej, Warszawa'92, Efekt sp.c.

* Projektowanie wnetrz w ujeciu ekologicznym, czyli FENG SHUI jako chinska sztuka usytuowania,

Andrzej G3owacki, Jo Design.

* —ya inaczej: Trujace mieszkania, Juliette de Gautier, Arkadiusz Joradan, Oficyna Wydawnicza "Reporter".

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE:

* Zak3ad Wydawniczy "Nomos" (Wesele 15, 30-127 Kraków, tel. 0-12/364846):

J. Huddleston Ziemia jest tylko jedna; T. Margul Zwierze w micie i kulcie.

NIE WIDZIANE W KSIEGARNI:

* Echo Borów Tucholskich, 5/92, 24 s. A4. Wydzia3 Ochrony Orodowiska Urzedu Wojewódzkiego,

Konarskiego 1-3/51, 85-950 Bydgoszcz, tel. 227173, 221831 w. 528.

* Forum Ekologiczne, nr 4, marzec'93. ZW LOP, Na Stoku 52, Gdansk.

* Truj1ca fala, nr 6, wiosna'93. 32 s. A4, 9 tys. z3. Filip Majchrzakowski, Gospody 8b/30, 80-340 Gdansk,

tel. 0-58/578603.

* Technologie darmowej energii, 20 s. A5. Piotr Kosibowicz, skr. 12, Kraków 42.

* Walam Olum, 32 s. A5. Ranorez Wszo3ek, Pl. Wojska Polskiego 4, 62-700 Turek.

* Ekologia spo3eczna i wspó3praca miedzynarodowa w zakresie ochrony orodowiska (zbiór prac pod redakcj1 naukow1

Edwarda J. Pa3ygi). Autonomiczny Komitet Ekspertów Ekologicznych Fundacji im. Andrzeja Frycza-

Modrzewskiego, Sewerynów 4/16, 00-331 Warszawa.

* Ekomalowanka nr 3, 20 s. A5. Fundacja Edukacji Ekologicznej Wsi, Lewakowskiego 14, Krosno.

* EKO Problemy utylizacji odpadów przemys3owych i komunalnych, 1/93, 24 s. A4, 25 tys. z3. Ostrobramska 103,

04-118 Warszawa, tel. 100081, fax: 107694.

* Jak zorganizowaa zbieranie, sortowanie i przetwarzaniem odpadów z po?ytkiem dla orodowiska, 1/92, 40 s. A5.

Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej, Dubois 9, 00-182 Warszawa, tel. 6356468, 6354884 w. 228,

fax: 6350020.

* Powietrze na Górnym Ol1sku, Piotr S. Poborski, ok. 50 s. A5. Centrum Informacyjne Ochrony Powietrza PKE,

Pl. Grunwaldzki 8-10, Katowice, tel./fax: 594315.

* Polish Ecological Studies Vol. 1 No. 2, Vol. 2 No. 3, Vol. 3 No. 2. Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leony,

05-15- Lomianki.

* Z badan nad erozj1 gleby cz. V Zeszyty Problemowe Postepów Nauk Rolniczych nr 193, PWN, Warszawa 1977.

* Puszcza Kampinoska. Kwartalnik KPN, 2/93, 16 s. A4. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3/021, 00-973 Warszawa,

tel. 224936.

* Teczowy biuletyn "O czym szumi1 topole", 1 s. A3. Biuro Ekologiczne, Topolowa 26/6, Kraków.

KOLPORTERZY ZB:

* Tomasz Góral, Konopnickiej 13/36, 38-300 Gorlice.

* Rafa3 Wyczó3kowski, Jagiellonska 55/11, 97-500 Radomsko.

ZB W KSIEGARNIACH:

* Ksi1?nica, Staromiejska 4, Katowice.
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony