Strona główna 

ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

EKO-TURYSTYKA INACZEJ...

Jednym z celów projektu "Eco-Agro-Tourism" jest ożywienie przez eko-turystykę rolnictwa ekologicznego, które wymaga wsparcia finansowego. Próba organizowania turystyki i wypoczynku w wyselekcjonowanych gospodarstwach produkujących zdrową żywność, nawiązuje z jednej strony do starej, przedwojennej idei 'wywczasów', kiedy to turysta mieszkając u gospodarza na wsi zarazem mu nieco pomagał - z drugiej zaś do najnowszych trendów turystyki w krajach bogatego Zachodu. Ma ona charakter alternatywny wobec turystyki masowej i jest adresowana do ludzi o dużej wrażliwości na przyrodę. Połączenie gospodarstw produkujących zdrową żywność i turystycznie atrakcyjnych, z możliwością odpoczynku w warunkach naturalnych - jest obustronnie korzystne. Rolnika produkującego zdrową żywność wspiera finansowo - turystę uwalnia na jakiś czas od zdegradowanych warunków jego codziennego bytowania. Daje mu również szansę zdrowego odżywiania.

Idea wspierania rolnictwa ekologicznego (czemu służyć ma między innymi eko-turystyka) - sięga znacznie dalej. Chodzi o tworzenie całych wsi i gmin ekologicznych, gdzie korzystać się będzie z najnowocześniejszych osiągnięć światowej techniki, w odniesieniu np. do przetwarzania energii słonecznej, wiatrowej itp. Nie chodzi tym razem o fascynację 'ludem', pastuszkami i ruczajami, ale o obronę przed zagrożeniami, których sami jesteśmy sprawcami.

EKO-TURYSTYKA powinna charakteryzować się następującymi cechami:

1. Preferencje do podróżowania w małych grupach, 4-osobowych (dwie pary, przyjaciele), a maksymalnie 10-15 osób, w grupach zorganizowanych.

2. ścisłe stosowanie się do zasady 'zostawić po sobie tylko ślady stóp', co znaczy: nie śmiecić, nie budować hoteli i autostrad, nie przeciążać środowiska.

3. Zainteresowanie kontaktami z ludźmi w danej okolicy i osiągnięciami kultury poprzez przebywanie w gospodarstwach rolnych w małych wioskach, a także przez korzystanie z usług lokalnych przewodników.

4. Nawiązanie kontaktu z Naturą.

5. Podstawową formą aktywności jest wędrówka i jazda na rowerze z miejscowości A do B, a także wokół miejscowości A, traktując ją jako bazę.

6. Pozostawanie w ciągu nocy w namiotach, w obrębie gospodarstwa, na campingach, w chatach, schroniskach, zadowalając się minimalnymi warunkami.

7. Przemieszczanie się przy pomocy pociągu, autobusu i rowerem.

8. Wyżywienie w małych restauracjach, w gospodarstwie lub samodzielne gotowanie.

9. Preferowanie żywności produkowanej metodami ekologicznymi i znajdującej się na danym terenie.

10. Popieranie pozytywnych akcji ekologicznych.

-----

Witam więc Państwa serdecznie w gronie zwolenników turystyki ekologicznej. W tym roku wybraliśmy 16 gospodarstw, które są zrzeszone w EKOLANDzie (Stowarzyszenie Producentów żywności Metodami Ekologicznymi) lub będące w trakcie przestawiania na taki właśnie typ produkcji. Nasza oferta umożliwi Państwu spędzenie wolnego czasu w tych gospodarstwach.

Taka forma turystyki, pełnej poszanowania dla Natury, to nie tylko wyraz poparcia dla ekologicznego rolnictwa, lecz także dowód zrozumienia współczesnych problemów ekologicznych. Wiadomo bowiem, że nie tylko przemysł i motoryzacja, lecz także współczesne schemizowane rolnictwo i masowa turystyka niszczą przyrodę, a więc działają przeciw człowiekowi. Decydując się na zaproponowaną przez nas formę spędzenia wolnego czasu dokonują więc Państwo znaczącego wyboru.

-----

1) "Eco-Agro-Tourism" (EAT) jest to projekt opracowany przez międzynarodową grupę ekologów, mający pobudzać i popierać wszystkie inicjatywy sprzyjające rozwojowi ekologicznego rolnictwa i ekologicznej turystyki w Polsce, Czechach i na Węgrzech (z możliwością rozszerzenia sieci na inne kraje). Jest on realizowany przez ECEAT (European Centre for Eco-Agro-Tourism), fundację zarejestrowaną w lutym'93 w Amsterdamie i sponsorowany przez EWG i rząd holenderski. Bazuje na przekonaniu, że nadszedł czas myślenia w kategoriach całości i harmonii, że rządy i rządzeni musza wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku.

EAT jest projektem, który po raz kolejny próbuje uświadomić byłym krajom socjalistycznym, że rolnictwo w nich powinno być widziane jako jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki i planując jego rozwój nie ma potrzeby uzależniania się od światowych koncernów chemicznych, pozwalając na degradację środowiska i ludzi.

Niemożliwe jest, by wszystkie byłe kraje socjalistyczne osiągnęły ten sam poziom życia materialnego, w taki sam, grabieżczy i niszczący sposób jak kraje zachodnie. Z punktu widzenia dobrej księgowości rządy tych krajów mają wiele powodów aby dać poparcie dla ekologicznego rolnictwa i ekologicznej turystyki, bowiem nieekologiczne rolnictwo i turystyka będą wymagać teraz i w przyszłości dużych nakładów od rządów w celu oczyszczenia i odbudowy zniszczonego środowiska naturalnego i społeczeństwa. Z problemami tymi borykają się teraz kraje zachodnie.

Szczególnie Polska posiada wszystko co potrzeba, by iść drogą ekologii. Piękny pejzaż, naturalne bogactwa, 2,5 mln prywatnych gospodarstw i sporo dobrych rolników. Polska powinna stać się państwem demokratycznym z dobrym programem ekologicznym. Przyszłość Polski leży w tym, by miała lepszą żywność, a nie aby było jej więcej.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z projektem EAT oraz spędzeniem urlopu w gospodarstwach ekologicznych proszę o kontakt:

mgr Jadwiga Lopata,
Narodowy Koordynator projektu Eko-Agro-Turystyka w Polsce,
1 Maja 60,
skr. 145,
58-500 Jelenia Góra,
tel. (75) 26887 (wt. i czw. od 10.00 do 12.00)
fax: (75) 22299 lub (75) 26480
ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

Początek strony