Strona główna 

ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

"ENERGIA JĄDROWA A BEZPIECZENSTWO
W EUROPIE ORODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ BYLYM ZSRR"

poufny raport Banku Owiatowego i Miedzynarodowej Agencji Energetyki, marzec'93
(streszczenie)

Raport przygotowany został przez międzynarodowy zespół ekspertów pracujących pod kierownictwem pp. Harolda Wackmana z Banku światowego i Malcolma Kaya z Międzynarodowej Agencji Energetyki. Dotyczy on Armenii, Litwy, Rosji, Słowacji i Ukrainy. W tych krajach zainstalowana moc generatorów wynosi 298 tys. MW, z czego 14% to moc elektrowni jądrowych. 20.600 MW czyli 7% całkowitej mocy zainstalowanej i połowa mocy wszystkich elektrowni atomowych w tych krajach pochodzi z reaktorów podwyższonego ryzyka typu RBMK i VVER 440/230.

Raport stwierdza, że koszty utrzymania wszystkich reaktorów atomowych w tych krajach przy zapewnieniu bezpieczeństwa wymagają inwestycji rzędu 24 mld USD w l. 1993-2000 (3 mld rocznie). Zamknięcie elektrowni podwyższonego ryzyka (7% zainstalowanej mocy) nie spowoduje perturbacji gospodarczych i będzie tańsze - 2,3 mld dolarów rocznie czyli 18 mld w latach 1993-2000. O 3 mld dolarów wzrosną jednak roczne koszta paliw kopalnych - głównie gazu ziemnego. Powyższa analiza zawiera tylko koszta zamknięcia elektrowni i usunięcia paliwa jądrowego bez zabezpieczenia nieczynnych elektrowni i składowania radioaktywnych odpadów. (pkt 4.).

W Raporcie przyjęto wskaźniki przyszłego zużycia energii niższe od oficjalnych, prognozowanych przez rządy tych krajów. Wynika to z zakładanego przez Bank światowy zmniejszenia marnotrawstwa energii w tych krajach. Raport zauważa też, że z różnych powodów - m.in. "różnej oceny stopnia zagrożenia ze strony technologii nuklearnej" rządy te popierają droższy wariant, zakładający utrzymanie wszystkich obecnych i budowę nowych elektrowni jądrowych.

W punkcie 12 Raport zauważa, że na dłuższą metę opcja ta jest tańsza, nie rozwiązuje jednak problemu bezpieczeństwa.

W punkcie 13. wyraźnie stwierdza się, że istnieją znaczne różnice między Bankiem światowym i rządami poszczególnych państw w ocenie przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zużycie energii elektrycznej w kWh na 1000 USD Produktu Krajowego Brutto w 1990r. kształtowało się następująco (ceny z 1990):

Koszta inwestycyjne nowych elektrowni szacuje się następująco:

Koszta usprawnień elektrowni cieplnych wynoszą 100-690 USD/kW.

Koszta zwiększania bezpieczeństwa pracy reaktorów RBMK i VVER 440/230 wynoszą od 73 tys. USD w Rosji do 298 tys. USD/MW w pozostałych krajach, którymi zajmuje się Raport.

Koszta ukończenia obecnie budowanych elektrowni atomowych wynoszą 430-500 tys. USD/MW.


KOMENTARZ

Raport nie odkrywa wielkich rzeczy. Bank światowy i Międzynarodowa Agencja Energetyki nie są instytucjami ekologicznymi. Opracowanie nie bierze pod uwagę kosztów składowania odpadów jądrowych ani innych kosztów ekologicznych. Nie są w ogóle brane pod uwagę alternatywne źródła energii.

Raport zauważa, że rządy wspomnianych państw zamierzają promować energetykę jądrową bez względu na zagrożenia z nią związane. Nie przewidują również żadnych działań mających na celu ograniczenie energochłonności gospodarek - tu cyfry mówią same za siebie. Wszystko to dzieje się za pieniądze podatników i - jak wskazuje poufny charakter Raportu - bez ich wiedzy. Mimo że w grę wchodzi ich zdrowie i życie.

opr. Cinek
ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

Początek strony