Strona główna 

ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

Wołanie o poparcie

3 czerwca 1993

Friends of the Earth

To pismo jest wołaniem o poparcie walki aby powstrzymać Zachód przed finansowaniem ekspansji energetyki atomowej w Europie środkowej i Wschodniej. Prosimy o podjęcie drobnej lecz ważnej akcji, tzn. o wysłanie listu do prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz kopii tego listu do przedstawiciela Polski w Zarządzie EBOiR. Projekt listu załączamy. Im więcej listów z różnych krajów otrzyma EBOiR, tym silniejszy będzie nasz protest. Prosimy o wykorzystanie załączonej propozycji jako podstawy do własnego listu.

Podstawowe informacje

EBOiR rozważa projekt udzielenia pożyczki wysokości 780 mln USD na dokończenie budowy elektrowni atomowej radzieckiego modelu w Mochowcach w Słowacji. Firmy z Niemiec (Siemens, Preussao i Bayern-Werke) oraz Francji (EdF) proszą EBOiR o pieniądze na ten cel, planując eksport znacznej części produkowanej w przyszłości energii do Europy Zachodniej. BYłABY TO PIERWSZA POŻYCZKA UDZIELONA PRZEZ EBOiR NA ENERGIĘ ATOMOWĄ. SUKCES TEJ PROPOZYCJI OTWORZYłBY FURTKĘ DLA INNYCH TEGO TYPU POŻYCZEK. MUSIMY DZIAłAĆ SZYBKO - O WIELE łATWIEJ ZAPOBIEC PROPONOWANEJ POŻYCZCE WE WCZESNYM ETAPIE.

Przesyłając list i kopię:

pokazujesz EBOiR, że istnieje międzynarodowy sprzeciw wobec tej pożyczki,

informujesz Zarząd o sprzeciwie,

popierasz walkę Friends of the Earth-Słowacja o powstrzymanie dokończenia budowy w Mochowcach,

udowadniasz EBOiR, że Friends of the Earth International może zmobilizować poparcie swych grup członkowskich.

Prośba o poparcie jest następująca:

1. Wyślijcie do prezesa EBOiR list od waszej organizacji napisany w oparciu o załączony schemat. Adres: EBRD, One Exchange Square, London, EC2A 2EM, United Kingdom.

2. Wyślijcie kopię listu do reprezentanta Polski w Zarządzie EBOiR. (Reprezentantem Polski jest Jan Winiecki - adres j.w.).

3. Skontaktujcie się z Friends of the Earth EWóNI i powiadomcie nas o wysłaniu listów, żebyśmy wiedzieli, którzy przedstawiciele zostali poinformowani. Adres: FoE EWóNI, 26-28 Underwood St., London N1 7JQ, UK, tel.: ń44-71-490-2665.

Dziękujemy za poparcie w imieniu FoE Słowacja.

FOE EWÓNI

tłumaczenie listu:

Szanowny Panie...

Piszę w sprawie zamiaru EBOiR finansowania budowy elektrowni atomowej w Mochowcach w Słowacji. Nasza grupa w pełni popiera sprzeciw SZOPK (Friends of the Earth Słowacja) wobec tej pożyczki. Wierzymy, że taka pożyczka byłaby naruszeniem zasady Banku "promowania w pełnym zakresie swej działalności korzystnego dla środowiska i zrównoważonego rozwoju" z powodów wyłożonych poniżej:

ż Budowa elektrowni atomowej w Mochowcach stanowić będzie nieuzasadnione zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Instalacja urządzeń i kontroli techniczej o zachodnim standardzie nie przezwycięży głównych wad modelu istniejących w reaktorach VVER 4401213.

ż Nie rozważono pełnych kosztów, jakie poniesie Słowacja w związku z budową w Mochowcach. Koszty te muszą obejmować zagospodarowanie powstałych odpadów radioaktywnych oraz rozmontowanie reaktorów w końcu okresu ich pracy. Słowacja musi już stawić czoła rachunkowi za demontaż czterech reaktorów VVER 4401230 w Bohunicach. Drugi podobny rachunek prawdopodobnie poważnie zaszkodzi gospodarce Słowacji i doprowadzi do zwiększonego ciężaru długów.

ż Budowa elektrowni atomowej w Mochowcach nie stanowi najmniej kosztownego z możliwych wariantów. Ten sam wynik w bilansie energetycznym możnaby osiągnąć inwestując w oszczędzanie i budowę małej energetyki.

ż Pożyczka wydaje się mieć na celu bardziej interes Zachodu niż narodu Słowacji. Mochowce są przykładem tego, co rzecznik Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej opisał jako "chytry sposób eksportowania swych problemów politycznych i społecznych" przez zachodnie firmy. W każdym kontrakcie budowy ustala się, że elektrownie w Niemczech i Francji będą importowały znaczny procent elektryczności wytwarzanej w Mochowcach.

ż Sugestia EBOiR, że budowa w Mochowcach spowoduje zamknięcie elektrowni atomowej w Bohunicach jest wysoce nieprawdopodobna. Zachodnie firmy chcą płacić twardą walutą za elektryczność importowaną z Europy środkowej i Wschodniej. W konsekwencji rządy państw tego regionu będą raczej eksploatować starzejące się reaktory do granic możliwości, a nie demontować je.

Dlatego żądamy, aby EBOiR nie finansował proponowanej budowy w Mochowcach. żądamy natomiast, aby Bank wypełnił swe niedawne zobowiązanie popierania oszczędności zużycia energii dostarczając pożyczek, które umożliwią narodowi Słowacji czerpać korzyści z korzystnego dla środowiska trwałego rozwoju.

Oczekujemy szybkiej odpowiedzi. Kopię tego listu wysłaliśmy do naszego przedstawiciela w Zarządzie.

Szczerze oddany

[nazwisko]

[nazwa grupy]

opr. Zuzanna Iskierka

List przekazał: Tomasz Terlecki (Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny, Garbarska 9, 31-131 Kraków, tel/fax: 0-12/222098). Osoby zainteresowane angielską wersją listu powinne się z nim skontaktować. Klub już otrzymał odpowied= od EBOiR.

(aż)

"Co jest złego z energetyce jądrowej?"

rys. z broszury A SEED
ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

Początek strony