Strona główna 

ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

TRAGEDIA GESI

"Mylny jest pogląd jakoby nasze postępowanie względem zwierząt nie miało moralnego znaczenia. Współczucie dla zwierząt, tak ściśle jest związane z dobrocią charakteru, że można twierdzić z całym przekonaniem, iż kto jest okrutny wobec zwierząt ten nie może być dobrym człowiekiem."

Schopenhauer

Przerażające jest to, że ludzie bardzo często traktują zwierzęta jak przedmioty, jak rzeczy, które w ogóle nic nie czują.

Niestety, to Tomasz z Akwinu w XIIIw. stwierdził, że zwierzęta nie mają rozumu i że brak ten zwalnia człowieka nie tylko od wszelkich moralnych obowiązków wobec nich, ale odmówił im nawet prawa do daniny miłosierdzia. Skutki tych wypowiedzi były dla zwierząt tragiczne.

Kartezjusz wypowiedział pogląd, że "zwierzęta są czymś w rodzaju maszyn i nie mogą odczuwać żadnych wrażeń, nie trzeba więc liczyć się z ich głosem i zachowaniem, które mogłoby wskazywać na to, że cierpią. Nie posiadają przecież rozumu - dowodem tego jest, że nie umieją mówić".

Opinie te miały bardzo niekorzystny wpływ na stosunek ludzi do zwierząt i pozostawiły zwierzęta zupełnie bezbronnymi wobec ludzkiej bezwzględności, zachłanności i okrucieństwa.

Już Wolter oraz Leibniz wykpili kartezjanizm. Wolter napisał: "Co za nędza, co za ubóstwo myślowe mówić, że zwierzęta są maszynami pozbawionymi wiedzy i uczuć, że swoje działania przeprowadzają zawsze w ten sam sposób, że niczego nie uczą się i niczego nie ulepszają".

Niestety, kaci zwierząt nie czytują ani Woltera, ani Leibniza, ani Flauberta, ani oczywiście Pitagorasa czy Plutarcha.

Wydawałoby się, że koszmar okrucieństw wobec zwierząt już dawno minął, a tymczasem...

Przymusowy tucz gęsi i kaczek dla uzyskania wątrób stłuszczonych na pasztety sztrasburskie jest jednym z najbardziej brutalnych gwałtów jaki ludzie zadają naturze, to jeden z najbardziej okrutnych, wręcz koszmarnych sposobów wykorzystania zwierząt.

W programie Animals (Telewizja Polska program II) oraz prasa, między innymi: Polityka - 5.11.88 i 22.06.91; Zwierciadło - 18.12.88; Przekrój - 27.11.88; Gazeta Wyborcza - 14.10.92, Gazeta Krakowska - 93 r. - podawały szczegóły. Tym, którzy nie wiedzą na czym to polega, wyjaśnie w paru zdaniach.

Metoda tuczu gęsi i kaczek w celu uzyskania wątrób stłuszczonych praktykowana w Polsce przez przedsiębiorstwo Poldrob, działające z upoważnienia Ministerstwa Rolnictwa, nabrała charakteru przemysłowego przez zastosowanie mechanicznych, napędzanych elektrycznie urządzeń, siłowo wprowadzających do przełyku ptaka długą rurą - ogromnej ilości karmy.

Ptak ważący około 3 kg (z wątrobą ważącą 100 gramów) otrzymuje w ciągu 18 dni 13 kg kukurydzy, a więc dawka przekracza 4-krotnie wagę ptaka. Wątroba rozrasta się do monstrualnych rozmiarów przekraczających 15 razy wielkość początkową - uzyskuje mniej więcej 1,5 kilograma, a nawet rekordowo 2 kg. To tak, jakby człowiek o wadze 60 kg został zmuszony do strawienia w ciągu 18 dni - 260 do 300 kg kukurydzy, wskutek czego wątroba powiększyłaby się do 30 kg, a rekordowo do 40 kg.

Ptak jest zupełnie bezsilny wobec przemocy, ponieważ trzymają go ludzkie ręce, a jedyna broń - pazury - została przezornie usunięta przez specjalistów z Poldrobu, żeby ptaki nie mogły popełnić samobójstwa, co miało uprzednio miejsce. W pierwszych dniach hodowca musi czuwać, ponieważ część ptaków próbuje skrócić męki uderzając główką o mur obory, potem leżą już stłoczone nie mogąc się poruszać ze względu na potworny rozrost wątroby - zmieniający zdrowego ptaka w dogorywający, straszliwie cierpiący zupełnie bezradny kawał żywego mięsa.

Istnieją przepisy prawne broniące zwierzęta przed okrucieństwem człowieka. Polskie przepisy mówią wyraźnie, że znęcanie się nad zwierzętami jest niedopuszczalne. A więc nie tracimy nadziei, że w Polsce zostanie zabroniony tucz gęsi i kaczek na wątroby stłuszczone. Wierzymy, że osoby, od których zależy decyzja, nie będą się kierować opinią zainteresowanych w utrzymaniu tego okrutnego procederu pracowników Poldrobu, ale obejrzą sami ten makabryczny tucz i podejmą odpowiednią decyzję.

Renata Fiałkowska

SSSSS

Proponujemy w terminie wrzesień/październik pikietę "Poldrobu" w Poznaniu przeciwko tuczowi drobiu na stłuszczone wątroby.

Kontakt:

Maria Szyszkiewicz,

Zadowicka 13,

62-872 Godziesze,

tel. 0-62/121-00-362 Kalisz Godziesze

Sebastian Krajewski,

os. Czecha 13/9,

61-286 Poznań,

tel. 776006

SSSSS

Petycje w sprawie gęsi publikowaliśmy w ZB 6/93 s. 43.

(aż)
ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

Początek strony