Strona główna 

ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

POLE GOLFOWE TEŻ MOŻE BYĆ GROŹNE!

Poznań, 25.6.93

Studencki Klub Ekologiczny przy NZS UAM
Koło Naukowe Przyrodników UAM
Strażnik Ochrony Przyrody z ramienia PTTK
Sekcja Ekologiczna NSZZ "Solidarność", Zamkowa 1/2, 61-768 Poznań


Rada Miasta Poznania,
Plac Kolegiacki 17, Poznań

31.3.93 odbyło się otwarte spotkanie w Urzędzie Miejskim poświęcone planowanemu w lasach strzeszyńskich polu golfowemu.

Dziś wiadomo, że inwestor austriacki nie zgłosił się, co jednak nie świadczy o wycofaniu się z planowanej inwestycji. Pozorna cisza wokół problemu nie oznacza, że został on zapomniany. Przeciwnie - nadal budzi wiele emocji.

Zebrani w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" przedstawiciele organizacji przyrodniczych stanowczo protestują przeciwko takiej lokalizacji. Wiele argumentów przemawia za takim stanowiskiem. Najważniejsze z nich to:

Wierzymy, że proces wyniszczania cennych kompleksów leśnych zostanie powstrzymany i nie dojdzie do podjęcia tak szkodliwej decyzji.

Sylwia Krenz, Studencki Klub Ekologiczny przy NZS UAM Poznań

Piotr Tryjanowski, Koło Naukowe Przyrodników przy UAM Poznań

Maciej Bittner, Strażnik Ochrony Przyrody z ramienia PTTK

Krzysztof Mączkowski, Sekcja Ekologiczna MK 400 NSZZ
ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

Początek strony