Strona główna 

ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

NIEWIDZIANE W KSIĘGARNI


Wolność i Pokój. Pismo Ruchu "Wolność i Pokój" - Kraków, nr 1(5) czerwiec'93. 12 s. A5. Kołątaja 10/2, 31-502 Kraków.

Trybuna łącznika,
nr 6/265, 12 s. B4. Ow. Huberta 43/45, 40-952 Katowice, tel. 518932.

Mapa lokalzacji zbiorników wodnych i ognisk zanieczyszczeń na tle pierwszego poziomu użytkowego wód podziemnych w Polsce
wraz z programem komputerowym (obejmuje m.in. zinwentaryzowane składowiska odpadów). Państwowy Instytut Geologiczny, Rakowiecka 4, 00-950 Warszawa, tel. 495351, fax 495342.

Zagrożenia ekologiczne. Warunki życia. Wizje przyszłości
pod red. Jacka Wodza, Katowice'93, 114 s. A5. "Ol1sk" sp. z o.o., al. Korfantego 51, Katowice.

Wojogłowie,
nr 3, 10.7.93, 8 s. A4. Stowarzyszenie "Objector", Piłsudskiego 15/17 p. 125, 50-040 Wrocław.

Zintegrowane planowanie w gospodarce energetycznej,
nr 1, czerwiec'93, 12 s. A4, egz. bezpł. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Powstanców 41a, 40-024 Katowice, tel./fax: (48 3) 155-2729.

Głos Osia,
2/93, 18 s. A4. Towarzysto Miłołników Borów Tucholskich, Rynek 2, 86-150 Osie, tel. 238,68

"Otwarte granice, złamane obietnice. Prywatyzacja, obcy kapitał a ochrona środowiska. Wprowadzenie pro-ekologicznych klauzul w kontraktach"
. Raport Greenpeace'u dostepny gratis po przesłaniu zaadresowanej zwrotnie koperty A4 z naklejonymi znaczkami za 6000 z3 na adres: os. Niepodległości 5/14, 31-861 Kraków 67.

Zasady i techniki edukacji ekologicznej. Organizujemy zieloną szkołę,
Dorota Soida, 72 s. A4, 30 tys. z3. Ośrodek Edukacji Ekologicznej RPK OA PTTK, Radziwiłłowska 21, 31-026 Kraków.

Informacja nr 6/93 o poziomie zanieczyszczen powietrza w czerwcu'93,
8 s. A4. Ośrodek Edukacji Ekologicznej RPK OA PTTK, Radziwiłłowska 21, 31-026 Kraków.

Skałka. Miesięcznik parafii św. Stanisława B.M.
, nr 8-9, lipiec-sierpien'93. 10 s. A4. Legionów 13, 80-444 Gdańsk-Wrzeszcz.

A.N.T.I. Biuletyn antyrasistowski,
czerwiec/lipiec'93, 8 s. A5. A.N.T.I, skr. 115, 15-662 Białystok 26.

Puł-nocnik.
24 s. A4. KolidART, skr. 1488, 45-176 Opole.Energia - pieniądze i środowisko. Pismo Fundacji Poszanowania Energii,
czerwiec'93, 32 s. A4. Fundacja Poszanowania Energii, c/o Polski Bank Rozwoju, Długa 5, 00-263 Warszawa, tel./fax: 0-2/635-63-86.

Topos. Miesiecznik o sztuce i ekologii,
czerwiec'93 (2), 8 tys. z3, 32 s. A4. Obr. Westerplatte 2/4 IIp. 81-707 Sopot, tel. 512053.

Ameryka. Wiosna'93.
80 s. A4. (interesujący art.: "Nowe przemyślenia nt. środowiska").


ZB nr 8(50)/93, sierpień '93

Początek strony