Strona główna 

ZB nr 9(51)/93, wrzesień '93

Studencki Klub Ekologiczny przy NZS UAM

ogłasza

II Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej i Ekologicznej

FOTO-EKO'93

Przedmiotem konkursu są fotografie o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. W konkursie mogą brać udział zdjęcia zarówno czarno-białe jak i kolorowe. Technika wykonania zdjęć dowolna.

Minimalny format odbitek 13 x 18 cm. Każdy uczestnik może przysłać dowolną ilość prac. Każde zdjęcie oceniane będzie osobno, chyba że autor zaznaczy, iż seria zdjęć stanowi całość.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji oraz druku nadesłanych prac z zaznaczeniem nazwiska autora.

Zdjęcia należy przysyłać pod adres:

Studencki Klub Ekologiczny
przy Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UAM
Al. Niepodległości 26/142,
61-714 Poznań

Na odwrocie fotografii należy napisać:

Do zdjęć należy dołączyć zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem. Prace prosimy zapakować w sztywne koperty. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi.

Termin nadsyłania prac: 30.10.93.

Dla zwycięzców przewidziano wiele atrakcyjnych nagród:

Konkurs sponsorują:
ZB nr 9(51)/93, wrzesień '93

Początek strony