Strona główna 

ZB nr 9(51)/93, wrzesień '93

INFORMACJE O WAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W RESORCIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA W OKRESIE 16-21.8.

16-19.8. MOŚZNiL

Wizyta ekspertów ze szwedzkiej agencji ds. inwestycji i pomocy technicznej (BITS); rozmowy w departamencie - biurze programu "Strategia zarządzania środowiskiem" z przedstawicielami departamentów gospodarki wodnej i leśnictwa, w Głównym Inspektoracie Ochrony środowiska, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18.8. Urząd Wojewódzki - Wałbrzych

Spotkanie głównego konserwatora przyrody, podsekretarza stanu w MOŚZNiL, prof. Andrzeja Grzywacza z wojewodą wałbrzyskim w sprawie utworzenia Stołowogórskiego Parku Narodowego.

19.8., g. 11.00, MOŚZNiL, sala 262

Konferencja prasowa głównego inspektora ochrony środowiska, podsekretarza stanu Andrzeja Walewskiego (m.in. nowe regulacje prawne w zakresie importu odpadów, informacja o stanie ekologicznym terenów opuszczonych przez wojska b. Związku Radzieckiego, raport o stanie środowiska); przedstawiciele departamentu leśnictwa MOŚZNiL oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przekażą także najnowsze informacje nt. działań podjętych w związku z zamieraniem świerków w Kotlinie Kłodzkiej i plagą boreczników atakujących drzewostany sosnowe.

19-20.8., Liberec, Republika Czeska

Spotkanie ministrów ochrony środowiska Polski, Niemiec i Czech, poświęcone poprawie sytuacji ekologicznej na terenach przygranicznych; ze strony polskiej w spotkaniu weźmie udział podsekretarz stanu, dr Michał Wilczyński.

21.8., g. 12.00, Ostróda, Zamek Pokrzyżacki

Wernisaż Anny H. Sochy, inaugurujący Festiwal Ekologiczny (21.8.-19.9., m.in. promocja działań proekologicznych w regionie, promocja polsko - amerykańskiego Programu "Ostróda 2000"), którego współorganizatorem jest także MOŚZNiL.

Rzecznik Prasowy Anna Nowowiejska
BIURO PRASOWE MOŚZNiL
WAWELSKA 52/54
WARSZAWA
ZB nr 9(51)/93, wrzesień '93

Początek strony