Strona główna 

ZB nr 9(51)/93, wrzesień '93

POSZUKUJEMY, OFERUJEMY

Zarząd Fundacji Zielonych "RATUJMY ZIEMIĘ" oraz Zarząd Fundacji Ekologicznej "ZIELONY GÓRNY ŚLĄSK" zwracają się z prośbą do wszystkich chętnych, którzy chcą sponsorować ZLOT MłODZIEŻY szkół średnich kontynentu europejskiego, który odbędzie się w Tychach w dn. 21-26.9.93, a tym samym udzieleniu pomocy nam w przygotowaniu tak trudnej imprezy, z czego będziemy bardzo radzi. Prosimy o nadsyłanie ofert i propozycji pomocy tak finansowej jak i rzeczowej. Nadmieniamy, że w Zlocie tym uczestniczy młodzież szkół średnich z Polski i woj. katowickiego. Przybywają do nas drużyny 10-osobowe z ościennych krajów Europy wraz ze swymi opiekunami. Przeprowadzamy rajd po najbardziej zdegradowanym ekologicznie terenie Polski jakim jest woj. katowickie. Przewidujemy międzynarodowe konkursy w piosence ekologicznej i turystycznej, na najlepszy reportaż ekologiczny z tras rajdu oraz wiedzy ekologicznej i turystycznej. Wszyscy uczestnicy dostają od nas materiały odnośnie przebiegu i miejsca pobytu w czasie trwania ZLOTU, z których to materiałów będą pytania do konkursu wiedzy ekologiczno-turystycznej. ZLOT zakonczy wspólna zabawa i wieczór ekologiczny nad jeziorem Paprocanskim w Tychach w dn. 25.9.93 połączona z ogniskiem i atrakcyjnym programem przygotowywanym przez organizatorów. Szukamy sponsorów, wierzymy, że nam pomożecie i impreza będzie miała wspaniały oraz kultruralny przebieg. Zainteresowanie młodzieży zagranicznej rośnie z dnia na dzien. Jesteśmy zadowoleni, że wzbudziliśmy tak duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, że wszystko uda się nam zrealizować. Prosimy uprzejmie chętnych, którzy zechcą nas wesprzeć finansowo o wpłacanie pieniędzy na konta bankowe:

Fundacja Zielonych "Ratujmy Ziemię" Bank Śląski o/Tychy nr 312783-55882-132-3 oraz

Fundacja Ekologiczna "Zielony Górny Śląsk" Bank Ochrony Środowiska SA o/Katowice nr 630119-60147-132-3.

Kontakt:

Fundacja Zielonych "Ratujmy Ziemię"
Al. Niepodległości 60,
43-100 Tychy,
27-20-84 do 89, wewn. 11 - Prezes Zarządu Andrzej Sochanski

Fundacja Ekologiczna "Zielony Górny Śląsk"
Wolności 293,
41-800 Zabrze,
w Zabrzu 75-31-22 - Prezes Zarządu Joanna Sito oraz
w Tychach 27-20-84 do 89 wewn. 164 - Wiceprezes Zarządu Irena Kempa.

Za Organizatorów ZLOTU
mgr inż. Sochanski Andrzej
Prezes Zarządu Fundacji Zielonych "Ratujmy Ziemię"

PS. Wpłacając pieniądze na konta bankowe trzeba zrobić dopisek - ZLOT EKOLOGICZNY TYCHY'93.

* * * * *

Informujemy nauczycieli biologii i geografii o możliwości korzystania z przygotowanych do pracy z uczniem

ZESTAWÓW DYDAKTYCZNYCH

Zestawy wypożyczane są nieodpłatnie na okres czasu ustalony z zainteresowanym nauczycielem. W sprawie tej należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z doradcą metodycznym biologii, mgr inż. Elżbietą Tyralską-Wojtycza w Szkole Podstawowej nr 7, Spasowskiego 8, Kraków, tel. 33-74-42 we wtorki w godz. 13.00 - 17.00.

Informujemy też, że w przygotowaniu są dalsze zestawy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

MAłOPOLSKA - OVERIJSSEL
MIĘDZYREGIONALNA WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA

* * * * *

Grupa przyjaciół, wegetarian, mistyków, astrologów, - "Era Wodnika", która powstała w czerwcu'93 chętnie nawiąże kontakt z każdym, a w szczególności z osobami myślącymi alternatywnie, nie zgadzającymi się z mafijnością tego świata, chcącymi przeciwstawić się dogmatyzmowi, fanatyzmowi, dewastacji naszej planety itp. Wszystkich ciekawych naszej działalności prosimy pisać pod adresem: 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Plebanka 19, skr. 66. Można nas również odwiedzać. Zapraszamy. Mamy tu duży sad (pole namiotowe). Nie pobieramy żadnych opłat związanych z przekazywaniem wiedzy, robieniem horoskopów i pomiarów parametrów duchowych. Naszym głównym celem jest doinformowywanie ludzi, gdyż niewiedza jest pożywką dla wszelkiego zła. Rozdajemy i wysyłamy na zamówienie własną literaturę. Prosimy, wkładajcie znaczki do listów, które do nas wysyłacie, gdyż bardzo nam to pomoże.

Sanjaya

* * * * *

Poszukuję wszelkich informacji związanych z prowadzeniem kampanii Anty Fast-Food. Mam zamiar przeprowadzić taką kampanię przeciw restauracji Fast-Food "Mr. Smarty's " oraz adresów ruchów ekologicznych z Płocka i Konina w celu podjęcia wspólnych działan związanych z "Mr.Smarty'sem"

Artur Kokorzycki
Dąbrowskiej 36, 87-800 Włocławek
tel. 343-966

* * * * *

Poszukuję osób zainteresowanych stworzeniem w Poznaniu ekologiczno-wegetarianskiej wspólnoty. Mogłoby to polegać na wynajęciu dużego mieszkania i mieszkaniu tam wspólnie, dzieląc się pożywieniem (wyrób razowego chleba,wspólne posiłki), problemami i sukcesami. Czekam na propozycje od wszystkich zainteresowanych moją propozycją, tak i od kobiet jak i od mężczyzn.

Poszukuję też osób zainteresowanych w akcji "anty-autoautostradowej", jak i rożnych informacji o niej - wycinki z gazet, plotki. Z chęcią wysłucham też jakichś nowych pomysłów.

Jacek Polewski,
Planty 37/21, 87-800 Włocławek

* * * * *

Szukam kontaktu z osobami, które przeczytały książki: "Wydziedziczeni" Ursuli Le Guin i "Najazd z przeszłości" James P.Hogana i uważają opisane w nich społeczności i podobne za warte i możliwe do stworzenia (oczywiście w wersji ekologicznej)

Dariusz Liszewski
Noakowskiego 59/34, 87-800 Włocławek

* * * * *

Na przełomie listopada i grudnia br. Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej przy UAM w Poznaniu organizuje sesję naukową "Ekologia a filozofie tubylcze świata". Wszystkich chcących wystąpić z własnym referatem, mającym do przekazania jakieś ważne lub ciekawe materiały (także wideo i audio) albo posiadających jeszcze inne pomysły, proszę o kontakt:

Waldemar Kuligowski
Dąbrowskiego 7/14
89-200 Szubin
tel. 0-52/84-31-84

* * * * *

red. ZB prosi o kontakt Młodzieżową Grupę Ekologiczną "Dlaczego" z Kozienic.
ZB nr 9(51)/93, wrzesień '93

Początek strony