Strona główna 

ZB nr 9(51)/93, wrzesień '93

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK RUCHÓW ZIELONYCH

Warszawa, dn. 20.7.93

Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejesterował Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych. Na czele Związku, jako jego przewodniczący, stanął mgr inż. Andrzej Sochański. Siedzibą władz krajowych Związku są Katowice. OZRZ ma na celu integrację rozdrobnionego ruchu ekologicznego i zielonego. Każde ugrupowanie, każda osobowa fizyczna i prawna działająca w ochronie środowiska naturalnego znajdzie w OZRZ swoje miejsce. Mamy nadzieję, że zmobilizujemy wszystkich ekologów i utworzymy jedno mocne ugrupowanie liczące się na arenie polskiej. Rozpoczęto przygotowania do I Ogólnopolskiego Zjazdu OZRZ, który ma nastąpić w dniu 16.10.93 w Katowicach. Zwracamy się do wszystkich ruchów ekologicznych i zielonych o pomoc nam w organizacji i przygotowaniu Zjazdu. Statut OZRZ jest tak zrobiony, że na pewno wszyscy znajdą tam swoją działkę, w której będą chcieli podjąć realizację swoich zamierzeń. Jednocześnie można będzie, po zapoznaniu się ze statutem, wnosić swoje propozycje i uwagi odnośnie naniesienia w nim odpowiednich zmian. Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych nie przystępuje do wyborów parlamentarnych w Polsce, ale będzie chciał odegrać poważną rolę w wyborach samorządowych w r. 1994. Zawsze nam zależało, by ruch ekologiczny był silny i potężny i do tego będziemy zmierzać i dążyć. Statut OZRZ jest u nas do zamówienia. Prześlemy go każdemu, kto wyrazi taką chęć. Mamy nadzieję, że łączy nas wspólna sprawa i czekamy na podjęcie wezwania przez wszystkie ruchy ekologiczne i zielone do włączenia się w Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych. Czekamy na odzew z Waszej strony.

Kontakt z nami, do czasu załatwienia wszelkich spraw organizacyjno-prawnych jest następujacy:

Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych
Al. Niepodległości 60, 43-100 Tychy
tel. 27-20-84 do 89 wewn. 11 i 164 w Tychach.

Przewodniczący OZRZ
mgr inż. Sochański Andrzej

Wspólnie z Andrzejem Sochańskim na czele OZRZ stoją Irena Kempa i Kazimierz Kutyła.

* * * * *

CZY JEST AŻ TAK ŹLE?

Zatytułowałem tak mój list, ponieważ uważam, że ekologia i prawa zwierząt są w Polsce mało zauważalne ze względu na to:

Dlaczego? Wszystkie te sprawy łączą się ze sobą. Wystarczy, żeby te kluby, które istnieją, ale nie mają zbytnich osiągnięć, połączyły się z tymi, których działalność jest widoczna. Czyli: Front Wyzwolenia Zwierząt, Wolę Być, Federacja Zielonych.

Wiem, że może to być trudne i nie zależy od pojedynczych członków (osób). Ale jeżeli kilka osób zjednoczy się, to na pewno będzie to możliwe. Na pewno każdy z ruchów będzie chciał powiększyć zasięg swojej działalności. Wtedy powstanie niewiele klubów, ale takich, że jak zrobią akcję to będzie o nich słychać w całej Polsce (coś jak Greenpeace). Wszystkie problemy rozwiążą się, a ekologia w naszym kraju zrobi ogromny krok do przodu!

Nie bądź głupi, przyłącz się do większego klubu. Stwórz w swoim mieście jeden z oddziałów dowolnej liczącej się organizacji - FWZ, Wb, FZ!!!.

Zwracam się do przewodniczących (prowadzących) klubów o rozważenie tych propozycji!

Przemysław Kowalewski
Przyszłości 31/2, 70-893 Szczecin

PS. Sam chcę się przyłączyć do FWZ i utworzyć jego oddział w Szczecinie. Chcę poznać ludzi, którzy by byli tym zainteresowani.
ZB nr 9(51)/93, wrzesień '93

Początek strony