Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

PRZECIW WOJNIE NA BAŁKANACH

List z sekretariatu d/sMiedzynarodowych
- Francuska Federacja Anarchistyczna
145, rue Amelot
75011 Paris

Chers Compagnos!

Podczas Kongresu w Bordeaux wszyscy razem powzięliśmy decyzje, aby 11.11. zorganizować miedzynarodową manifestację przeciwko wojnie w Jugosławii, przeciwko wojnie w ogólnym tego słowa znaczeniu, a także przeciwko "nowemu porządkowi świata". Nasza opozycja przeciwko wojnie dotyczy Jugosławii, ale również ma na celu całą reorganizację świata znajdującego sie pod panowaniem kapitalizmu, militaryzmu i szowinizmu.

Chcemy walczyć z osobami odpowiedzialnymi za tę wojnę:

Ta wojna jest potwierdzeniem, że rywalizacje etniczne, religijne lub nacjonalistyczne prowadzą jedynie do okrucieństwa, jeżli nie są one przezwycieżone przez stosowanie w praktyce anarcho-federalizmu (równość i solidarność ekonomiczna, socjalna oraz kulturalna).

Dlaczego właśnie 11.11? Ponieważ tego dnia obchodzimy kolejną rocznicę urodzin pierwszej światowej "rzeźni". Po pierwszej wojnie światowej wielkie potegi światowe zdecydowały, przy pomocy wcześniej ustanowionych traktatów o utworzeniu państwa jugosłowiańskiego, i co się z tym wiąże, o ustanowieniu wiekszości dzisiejszych granic (wraz z problemami jakie ten fakt powoduje). Ta data symbolizuje naszą nienawiść antywojskową.

Przy okazji, chcielibyśmy wam zaprezentować nasze hasła propagandowe:

Proponujemy Wam również manifestacje w mieście Triest (Włochy), obrady, ciekawe spotkania, tak jak manifestacje narodowe lub regionalne w każdym kraju. Zapraszamy Was serdecznie do wziecia udziału w tym miedzynarodowym spotkaniu.

Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji, możecie nawiązać kontakt z Grupą Proudhon (tel. 00-33-81-81-60-79 lub 00-33-81-52-43-39) albo z sekretariatem d/s miedzynarodowych (00-33-77-32-27-33).

Amitiés libertaires
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony