Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

DONOSY I DONIESIENIA

W 76 numerze Dziennika Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3.8.93 w sprawie ustalenia listy odpadów niebezpiecznych, na której znalazło się 106 odpadów. I tak np.:

poz. 2 - martwe zwierzęta doświadczalne,

poz. 12 - odpadowy materiał biologiczny powstający w badaniach naukowych i działalności rozwojowej lub szkoleniowej, który nie jest zidentyfikowany i/lub nowo powstały, a którego skutki działalności na człowieka i/lub środowisko nie są znane,

poz. 23 - odpady pochodzące z wytwarzania lub stosowania chemikaliów do zabezpieczenia (konserwacji lub impregnacji) drewna,

poz. 25 - przeterminowane lub wycofane ze stosowania chemikalia do zabezpieczenia drewna,

poz. 40 - odpadowe substancje chemiczne powstające w badaniach naukowych i działalności rozwojowej lub szkoleniowej, które nie są zidentyfikowane i/lub nowo powstałe, a których skutki działania na człowieka i/lub środowisko nie są znane,

poz. 53 - odpady zawierające freony i halony,

poz. 73 - odpady zawierające rtęć lub związki rtęci,

poz. 82 - odpady zawierające związki fosforu (organiczne i nieorganiczne), w tym fosforki metali,

poz. 97 - pozostałości ze spalania odpadów,

poz. 98 - pozostałości z innych procesów unieszkodliwienia odpadów przemysłowych,

poz. 106 - odpady promieniotwórcze.

Lista jest, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, ale czy to wystarczy?

Dorota

* * * * *

Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska, w drugim kwartale br. w Toruniu stwierdzono tylko trzy przypadki przekroczenia dopuszczalnej normy stężenia dwutlenku siarki w powietrzu. Pozostałe toksykalia oscylowały w granicach przyzwoitości. Natomiast wg danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w tym roku na obszarze woj. toruńskiego, bydgoskiego i włocławskiego wybuchły 332 pożary o łącznej pow. 321 ha, z czego drzewostan spłonął na 143 ha. W pozostałych przypadkach paliła się ściółka lub runo leśne. Związane z tym straty wyniosły 3,5 mld złotych. W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano spadek liczby pożarów.

* * * * *

Toruń ubiega się o przystąpienie do Sieci Zdrowych Miast, organizacji powstałej z inicjatywy światowej Organizacji Zdrowia. Uczestnictwo w sieci pomaga korzystać z doświadczeń miast zachodnioeuropejskich w promowaniu zdrowego stylu życia, polepszaniu jego warunków i ekologii. Raport o stanie Torunia został już sporządzony i przekazany będzie do europejskiego koordynatora inicjatywy Zdrowych Miast. Miasto ma parę pozytywnych wskaźników, ale także sporo odbiegających od wymogów, np. brak oczyszczalni ścieków.

* * * * *

Jeśli pozwoli budżet, Toruń będzie pierwszym w kraju miastem z siecią tras rowerowych. Zarząd miasta zaakceptował ostatnio pomysł budowy ścieżek rowerowych, który zrodził się już kilka lat temu. Jednak wszystko uzależnione jest od miejskich funduszy i decyzji, gdzie trasy należy budować w pierwszej kolejności. Do wyboru jest 85 km linii komunikacyjnych, które z czasem można udostępnić rowerzystom. Pomysł przewiduje także budowę specjalnych parkingów dla cyklistów oraz stworzenie sieci infrastruktury rowerowej ze sklepami, warsztatami, a nawet wypożyczalniami. Ale to wszystko nie tak od razu, bowiem trzeba dużo pieniędzy. Metr kwadratowy trasy rowerowej kosztuje 100 - 150 tys. zł.

* * * * *

"Stan zagrożenia lasów w górnym Harzu" - to główny temat tegoroczny wizyty osiemnastu uczniów toruńskiego V LO w Getyndze, na drodze szkolnej wymiany. Natomiast młodzież niemiecka podczas wizyty w Toruniu będzie badała zniszczenie lasów w Górach Izerskich. Celem prowadzonej od dwóch lat wymiany jest pokazanie młodzieży z obu krajów wspólnych problemów i metod ich rozwiązywania.

* * * * *

Brud, swąd i głupota - tak można by scharakteryzować pokrótce dzielnicę Wrzosy w Toruniu i jej mieszkańców. Upodobali oni sobie do tego stopnia pobliski lasek, że ściągają do niego wraki samochodów, spuszczają do ziemi olej, a nawet spawają. Jakoś nikt z władz miasta nie kwapi się, aby rozwiązać ten problem.

* * * * *

Chełmżyńska straż na życzenie mieszkańców usunęła stada wron i szpaków przesiadujących na drzewach przy ul. Toruńskiej. Dokonała tego za pomocą strumieni wody, wyrzucanej pod dużym ciśnieniem ze strażackiego węża. Czy naprawdę nie było innego wyjścia?

* * * * *

Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dyrekcji Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej z Rzeżewa. Zarzuca się jej wycięcie kilkudziesięciu drzew i krzewów, co spowodowało zniszczenie zabytkowego parku.

* * * * *

W wyniku awarii we włocławskich "Azotach" do atmosfery przedostało się ok. 200 kg chloru. Przy okazji podtruło się siedmiu pracowników.

* * * * *

"Na ratunek Ziemi" to nazwa imprezy, zorganizowanej przez oddział dziecięcy Rejonowej Biblioteki w Brodnicy. Jej celem było przybliżenie młodziakom problemów, z jakimi boryka się środowisko naturalne. Jedną z atrakcji stanowiło "koło fortuny", choć trochę inne niż te, które widzimy w telewizji. Zamiast sum pieniężnych znajdowały się numery pytań dla poszczególnych uczestników zabawy, które oczywiście dotyczyły przyrody i ochrony środowiska. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody.

* * * * *

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej "Ekoświt", funkcjonujące w Lidzbarku Welskim i Górznie było organizatorem wakacyjnych obozów ekologicznych, w których uczestniczyło kilkaset dzieci. Obserwowały one m.in. przyrodę Pienińskiego Parku Narodowego i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

* * * * *

Plagą stały się przecieki w przesyłowej magistrali między Koluszkami (piotrkowskie) a Boronowicami (częstochowskie), będącej pod okiem Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" w Płocku. W przeciągu ostatnich tygodni dokonano czterech uszkodzeń i najczęściej przy każdym dochodzi do skażenia gleby.

* * * * *

Na stacji łódź - Olechów zatruciu uległo siedmiu pracowników PKP i jeden strażak. Przyczyną był wyciek środków chemicznych z wagonu należącego do Rafinerii Płockiej. Przez ponad dwie godziny Kolejowa Straż Pożarna zabezpieczała teren.

* * * * *

Członkowie Straży Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z kilkudziesięcioma policjantami przeczesywali bieszczadzkie lasy i wody. Powodem tej akcji był zamiar poprawy bezpieczeństwa i porządku w Bieszczadach oraz złapanie ukrywających się tam rabusiów.

* * * * *

W jednym z czterorodzinnych domków w Borowej Górze k. Serocka działa od dłuższego czasu instalacja ogrzewająca i zasilająca w ciepłą wodę. Ale nie taka to sobie zwyczajna instalacja, bowiem odzyskuje ona skumulowaną w ziemi energię słoneczną, dzięki czemu pomieszczenia ogrzewa się prawie za darmo.

* * * * *

Z klatki Ogrodu Zoologicznego w Płocku wyfrunęła niespodziewanie papuga kakadu molukka żółtoczuba, za której schwytanie wyznaczono nagrodę wysokości miliona zł. Owa papuga jest rzadkim okazem nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Dla przykładu, w Szwecji za taką papugę można byłoby kupić sobie dobrej klasy samochód. Po trzech dniach intensywnych poszukiwań złapano egzotycznego ptaka.

* * * * *

W Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyło się spotkanie Rady Regionalnej Pomorza Nadwiślańskiego, w którym uczestniczyli wojewodowie i marszałkowie sejmików sześciu województw. Celem spotkania były m.in. wspólne działania w zakresie ochrony środowiska. Konkretów jednak nie podano.

* * * * *

Czteromiesięczna tygrysica Magdalena uciekła przez niedomknięte okno przyczepy campingowej, podczas podróży z Miechowa do Kielc. Jej właściciel, obywatel Rosji, powiedział iż Madzia nie jest groźna dla ludzi. Da się nawet łatwo ująć, gdyż ma obrożę i smycz.

* * * * *

Dwa miesiące temu pisałem o wykłuciu oczu całemu miotowi kociąt. Przypadek to jakich wiele, ale tutaj toruńska Policja stanęła na wysokości swego zadania i przejęła sprawę w swoje ręce. Jest więc nadzieja, że sprawcy tego jakże przecież bestialskiego czynu dostaną przynajmniej solidnie po tyłkach policyjnymi pałami.

* * * * *

ZE ŚWIATA

Według japońskiej agencji informacyjnej, cesarska armia japońska zatopiła pod koniec II wojny światowej miliony pocisków z bronią chemiczną wzdłuż zachodnich wybrzeży Japonii. Powołała się ona na wypowiedzi dwóch byłych pracowników zakładów zbrojeniowych, którzy zdecydowali się przełamać milczenie po 48 latach z obawy, że ze skorodowanych pocisków wydobędzie się toksyczny gaz, siejąc zniszczenie w morskich głębinach i trując ludzi.

* * * * *

Niespotykana dotąd fala leśnych pożarów, która objęła Grecję, jest spowodowana nie tylko upalnym i suchym latem, lecz także przez podpalaczy, działających na zlecenie firm budowlanych, które otrzymały zakaz budowy na masywach leśnych - twierdzą władze greckie.

* * * * *

W Szwajcarii za najbardziej ekologiczny samochód został uznany Fiat Cinquecento. Pod uwagę brano wyniki testów dotyczących emisji spalin, średnie zużycie paliwa oraz stopień hałasu. Maleństwo to otrzymało, spośród wielu innych, najmniej punktów karnych przyznawanych za zanieczyszczenie środowiska.

* * * * *

W miejscowości Taraclia z Mołdawii przyszło na świat niemowlę z dwoma głowami, dwoma sercami, dwoma parami płuc i dwoma kręgosłupami. Jak przypuszczają lekarze, taka mutacja może być jedynie rezultatem awarii w Czarnobylu w 1986 roku.

* * * * *

Pewien fotoreporter podpatrywał sławną modelkę Cindy Crawford, będącą na przechadzce po mieście. Nagle jej uwagę przykuło stoisko przed jednym z supermarketów, należące do Best Friend Animal Sanctuary - organizacji zajmującej się pomocą dla bezdomnych psów i kotów. Cindy dała parę "zielonych" na ten cel, co zapewne miło przyjął jej małżonek, który jako buddysta szczególnie szanuje zwierzęta. Oby tak częściej! (i obficiej).

* * * * *

Jak informuje "Wprost" - wprowadzony na wiedeńskiej starówce zakaz parkowania przyczynił się do prawdziwego renesansu roweru i epidemii pedałowania. W mieście istnieją dwie trasy rowerowe, liczące 460 km. Rower można wypożyczyć już za 3,5 dolara za godzinę na wielu parkingach.

24 x Piotr Szwedo
FZ-Toruń

* * * * *

Dnia 1.1.94 wchodzi w życie "Regulamin ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi i ściekami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni". Pkt. 4 regulaminu mówi o "systemie selektywnej zbiórki odpadów". Kolorowe śmietniki będą przeznaczone do zbiórki makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, szmat. System zostanie wprowadzony na okres próbny 1 roku. Wiadomość jest o tyle pozytywna, iż oddala widmo budowy spalarni, która nie będzie potrzebna w razie wprowadzenia recyklingu.

* * * * *

RM Gdyni przeprowadziła ankietę na temat roweryzacji naszego miasta. Wypadła ona b. pozytywnie. 88% osób odpowiedziało, iż chce aby ścieżki rowerowe były budowane jak najszybciej i gdzie się tylko da; 12% wymieniało tereny rekreacyjne, śródmieście itp. miejsca jako najodpowiedniejsze do budowy ścieżek rowerowych. Nikt spośród ankietowanych (ok. 500) nie wyraził dezaprobaty z powodu roweryzacji.

2 x Łukasz, FZ - Gdynia

* * * * *

W Warszawie ma powstać Radio EKO. Ma ono mieć profil ekologiczno-ekonomiczny i zasięg 10 najwiekszych kmiast (oprócz stolicy). Adres:

RADIO EKO
IBMER
RAKOWIECKA 32
02-532 WARSZAWA
tel. 491736
fax: 491737

* * * * *

POWOŁANY NA PRZEDSTAWICIELA

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska utworzono Rady Nadzorcze Wojewódzkich Funduszy Ochrony środowiska. Wolą ustawodawcy wśród dziewięciu "radców" miał się znaleźć przedstawiciel organizacji ekologicznych. Jak dalece rzeczywistość może rozminąć się z intencjami i literą prawa pokazał Sejmik Samorządowy Województwa Bielskiego, wybierając na przedstawiciela NGO-sów... przewodniczącego Rady Miasta w Ustroniu (pomimo, że cztery organizacje pozarządowe wyłoniły swojego przedstawiciela). Można powiedzieć, że kiedyś komitet partii mianował prezesów stowarzyszeń i spółdzielni, dyrektorów i prezydentów, a teraz sejmik mianuje organizacjom ich przedstawicieli.

Ciekawi jesteśmy, jak sprawa ma się w innych województwach, gdyż i w krakowskim były podobne problemy, na szczęście już załatwione - dzięki zdecydowanej postawie forum ekologicznego.

2 x (aż)

* * * * *

BILETÓW BRAK

16.9.93 w nowosądeckim MOK-u odbył się zorganizowany przez wolontariuszy z międzynarodowego OHP charytatywny koncert na rzecz dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Nowym Sączu. Imprezę rozpoczął zespół Cat Food, grający muzykę, którą można nazwać rockiem progresywnym. Następnie odbyła się aukcja prac dzieci ze wspomnianego Domu Dziecka. Po krótkiej przerwie wystąpiła Anna Nacher. Przedstawiła piosenki z programu autorskiego oraz pieśni Indian. W kilku piosenkach towarzyszyli jej Henryk "Suseł" Skupiec (bębny) i Marek Styczyński (grzechotki, drumla). Instrumenty muzyczne Indii, Chin i Tybetu prezentowali Piotr Kolecki i Marek Styczyński. Po prezentacji wystąpił Teatr Dźwięku ATMAN w okazjonalnym składzie z Henrykiem Skupcem, Anną Klikowicz i Anną Nacher. W czasie koncertu zbierano podpisy pod petycją w sprawie ochrony wilka, rysia i borsuka oraz pod listem protestacyjnym w obronie tubylczej ludności Brazylii. Zespoły i soliści wystąpili nieodpłatnie, sala i obsługa imprezy również były nieodpłatne. Zebrane pieniądze (ok. 2 mln) przeznaczono na pomoce szkolne i wycieczkę dla dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Nowym Sączu.

Biletów zabrakło na 10 min. przed koncertem.

Robert Uroda

* * * * *

31.8. o godz. 6.00 otwarto w Gdańsku na dworcu PKP restaurację McDonalda.

Piotr Zgirski

* * * * *

W n-rze 8/93 doniesienie z Warszawy powinno być podpisane Janek a nie Skaman.

* * * * *

Krakowskie Forum Ekologiczne

środa, 17.30 w Biurze Ekologicznym

przy Topolowej 26/6 (tel. 210154)
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony