Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

DESPERACJA INDIAN

Trwa rabunkowy wyrąb lasów w Brazylii. Niszczone są także rezerwaty Indian. Przyroda umiera, wioski tradycyjnych mieszkańców Ameryki nawiedzane są przez choroby i głód. W Rio de Janeiro odbyła się demonstracja Indian Kayapo. Ich młody przywódca Kube powiedział między innymi:

"Jakie możemy mieć plany? Kiedy i gdzie zakładać szpitale dla umierających mężczyzn, kobiet, starców i dzieci? Po co potrzebujemy samochodów? żeby dowieźć lekarzy do naszych wsi. Dlaczego sprzedajemy narkotyki? żeby zapłacić za lekarstwa i szpitale dla umierających."

Seria ostatnich anomalii pogodowych w całym świecie wiązana jest z masowym niszczeniem lasów w dżungli amazońskiej.

("Panorama" 1.8.93)

rys. Szaman

Cóż mogę jeszcze dopisać do tego smutnego wyznania młodego wodza, chyba to, że nie jest to jedyny z wielu tragicznych znaków, jakie daje nam cywilizacja, owładnięta przez szaleństwo niewiedzy oraz zachłanności. Nie jest to na szczęście cały jej obraz, w którym mieszczą się również znaki jasne. I na zakończenie chcę podzielić się tylko jednym życzeniem: niech jaśniejący umysł dobroci oślepia nasze wady, przemieniając je w strumień zalet i skutecznych działań.

(szel)
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony