Strona główna 

ZB nr 10(52)/93, październik '93

POSZUKUJEMY - OFERUJEMY

"Pracownia na rzecz wszystkich istot" prowadzi jedno-, dwu- i kilkudniowe warsztaty nt. lasu, głębokiej ekologii i "zgromadzenia wszystkich istot". Warsztaty prowadzone są w każdym miesiącu w stacji edukacji ekologicznej w Dolinie Wapienicy k/Bielska-Białej, a także w różnych miejscach Polski. Przyjmujemy zgłoszenia i zaproszenia od grup nie większych niż 20 osób i od osób indywidualnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (limit stwarzają naturalne warunki lasu) prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa z możliwie kilkutygodniowym lub większym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia listowne: PNRWI, Modrzewskiego 29/3, 43-300 Bielsko-Biała.

Informacje telefoniczne: Marta Lelek 294-96, Sabina Nowak 77-241.

* * * * *

Fundacja Biblioteka Ekologiczna wysyła plakaty ze zdjęciem orła przedniego (Aquila chrysaëtos). Cena jednego egzemplarza 22 000 zł. Plakaty wysyłane będą po wpłaceniu podanej kwoty na nasze konto (PKO SA O/Poznań, Masztalerska 8a, 563055-01485849-2701-3).

Plakat wydany został w związku z projektem hodowli i reintrodukcji tego ginącego gatunku.

Fundacja Biblioteka Ekologiczna
Kościuszki 79
61-715 Poznań

* * * * *

Wysyłkowa sprzedaż:

ZB:

nr 10/92 - 3 szt. - 3 tys.;

nr 11/92 - 2 szt. - 5 tys.;

nr 12/92 - 1 szt. - 5 tys.;

nr 1/93 - 2 szt. - 5 tys.;

nr 2/93 - 1 szt. - 5 tys.;

nr 3/93 - 1 szt. - 5 tys.;

nr 4/94 - 1 szt. - 5 tys.;

nr 5/93 - 4 szt. - 6 tys.;

nr 6/93 - 3 szt. - 6 tys.;

nr 7/93 - 4 szt. - 6 tys.;

Współodczuwanie:

nr 4/92 - 6 szt. - 11 tys.;

GAJA:

nr 3 - 7 szt. - 11 tys.;

koszt przesyłki około 5 tys.

Także książki o tematyce: rozwój duchowy, astrologia, zdrowie itp., amulety, wahadełka, koszulki ekologiczne i inne akcesoria. Po bliższe informacje przesyłaj znaczek.

Robert Jarzębowski,
Wiejska 16/18 m. 26,
95-200 Pabianice

* * * * *

Odstąpię koperty do ponownego użytku. Oferuję różne formaty. Zaznacz ile sztuk i jakie. Dołącz także znaczki na przesyłkę.

Pisz pod adres:

Rafał Rafalski,
Krzyżowskich 20/9,
43-100 Tychy

* * * * *

Szukam osób, które mają pomysły na rozwiązanie problemu śmieci w małej miejscowości lub na wsi... już się z nim uporali lub ciągle, wytrwale próbują. Chętnie wysłucham sugestii i propozycji, jeszcze chętniej zabiorę się do pracy

Beata Kampa,
22 lipca 20,
43-183 Orzesze 3,
woj. katowickie

* * * * *

Poszukuję wszelkich materiałów (plakatyt, ulotki itd.) pomocnych w organizacji akcji przeciwko koncernowi McDonald.

Kuba Tompalski
Leszczynowa 8/3
70-766 Szczecin

* * * * *

Serdecznie proszę o kontakt ludzi z Trójmiasta zajmujących się tai-chi i aikido. śpiewam "omkę" abyście się szybko odezwali.

Agnieszka Kasprzyk
Podkarpacka 9c/1
80-292 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 575258 (raczej po 18.00)

* * * * *

Polski Komitet Korczakowski przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Borzęciczkach

Szanowni Państwo!

Jestem przedstawicielem Polskiego Komitetu Korczakowskiego, działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach, woj. kaliskie. W maju tego roku zorganizowaliśmy I Gminny Turniej Szkół pod hasłem: "I obyś szanował przekonania innych ludzi". turniej ten poświęcony był 50 rocz- nicy śmierci Janusza Korczaka, 50 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim, oraz zakończeniu renowacji cmentarza żydowskiego przez naszych wychowanków.

Turniej spotkał się z dużym zaintereso- waniem wśród młodzieży, która solidnie przy- gotowała się na tematy o kulturze żydowskiej i Januszu Korczaku. Drużyny walczyły o puchar przechodni Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin, oraz o nagrody ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Na miesiąc kwiecień'94 planujemy II Turniej poświęcony ochronie naturalnego środowiska. Janusz Korczak cały czas zabiegał, aby jego wychowankowie mogli jak najwięcej przebywać na łonie natury. Obowiązkowo każde dziecko z domu sierot przebywało w lecie na kolonii na wsi. Nawet w ostatnich dniach życia, kiedy razem z dziećmi został przeniesiony na teren getta czynił wielkie starania, aby pokazać dzieciom choć skrawek zieleni.

Janusz Korczak razem z dziećmi zginął w Treblince, jednak pozostała po nim pamięć. Pomni na jego oddanie sprawie dziecka i prawa do nieskażonego środowiska, drugi turniej poświęcamy walce o zachowanie nieskażonej przyrody dla następnych pokoleń. W związku z tym, bardzo proszę o przesłanie materiałów poświęconych ekologii, które pomogą ułożyć nam zadania konkursowe. Oczywiście, bardzo prosimy o wsparcie finansowe na zakupienie nagród dla zwycięzców.

Zaangażowanie młodych w sprawę zaprzestania zatruwania środowiska rokuje w przyszłości sukces w walce z tymi, którzy bezmyślnie zatruwają je. W ostatnim czasie młodym nie stworzyliśmy dobrych warunków do nauki i pracy, co nie będzie nam zapomniane; nie bierzmy na swoje barki następnego ciężaru, zostawiając im w spadku zatrute rzeki, jeziora itp. Jaki wtedy będzie ich stosunek do nas, szacownych już emerytów?

Liczę na Państwa pomoc w organizacji tego turnieju.

Z przyjacielskim pozdrowieniem

Jerzy Fornalik
Gałązki 22
63-720 Koźmin

* * * * *

Powyższe ogłoszenia publikujemy bezpłatnie ze względu na niekomercyjny charakter. Jeżeli chcesz się czymś podzielić, jeżeli poszukujesz jakichś informacji czy materiałów, to zamiast zadręczać redakcję ZB pytaniami (jest nas tylko dwóch do wydawanie i redagowania tej gazety, odpisywania na listy itd.) - przyślij krótkie, w zrozumiały sposób zredagowane ogłoszenie z adresem.

Osobno publikujemy informacje o wydawnictwach ekologicznych. W takich wypadkach prosimy o przesłanie po 1 egz. publikacji.
ZB nr 10(52)/93, październik '93

Początek strony